site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 20a   Adresse: Amtsvejen 84    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Bredtofte      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Peder Kiempe        
2 Hans Petersen Kiempe 1686      
  3 Laurs Hansen 1693      
  4 Hans Laursen 20.3.1706      
  5 Adser Jensen 6.12.1714      
  6 Svend Nielsen 6.10.1733      
  7 Hans Jørgensen 8.6.1769 Svigersøn til forrige fæster   1) Fæste Designation
  8 Hans Olsen 28.2.1794 Svigersøn til forrige fæster   2) Fæste Designation
  9 Gl. Peder Larsen 19.11.1807 Mageskifte mellem Bredtofte og Tåstrupgaard    
  10 Ole Pedersen 15.11.1818 Stedsøn af forrige ejer    
  11 Niels Peder Jensen 6.12.1832      
  12 H.C. Eiler (sognepræsten) 25.7.1833 Auktionsskøde    
  13 Niels Sylvest 29.2.1836      
  14 Sidse Nielsen 24.8.1887 Forrige ejers enke    
  15 Niels Christian Pedersen 9.12.1893 Forrige ejers svigersøn    
  16 Vilhelm Pedersen 30.4.1935 Søn af forrige ejer    
  17 Marie Pedersen 27.2.1974 Forrige ejers enke    
  18 Jørgen Pedersen 13.12.1985 Søn af forrige ejer    
  19 Birthe Pedersen   Forrige ejers enke    
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 16 og 19        
    Har tidligere bl.a. i jordebog 1796 heddet Tofterup      
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Harløse, hvortil c. 2½ km.Gården ligger c. 8 km fra Hillerød. Ejer: Niels Christian Pedersen er født i Lille Lyngby 22.8.1865 og gift med Kirstine Nielsen født på ejendommen 10.5.1864.    
    Hartkorn 6 Tdr. 5 skp., 3 Fdkr. 1¾alb. Ejendomsskyld 32.000 kr.  Areal 70 Tdr. ld. deraf Ager 66½, eng 2½, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift:  ½ rug ½ hvede efter halvbrak, roer , byg, havre og 2½ års græs. Jordens bonitet er af blandet beskaffenhed. Der holdes 18 køer, 23 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 3 plage og føl samt 4 får. Sidste år solgtes ca. 30 fedesvin    
    Bredtofte ligger midt i sine flade marker. Hovedbygningen ligger i den sydlige side af gårdspladsen, den er ligesom avlsbygningerne - med undtagelse af den østre længe, der er af grundmur - opført af bindingsværk med stråtag. Den østre længe er bygget af nuværende ejer 1893. Resten er ældre, men restaurerede af samme.    
Kildehenvisninger:          
  1) Hans Jørgensen antager Gaarden No. 2 af Hartkorn 7 td, 1 skp, 1 f, 2 alb og Skovskyld 1 f, som Svend Nielsen er fradød. Fæsteren bekommer nogenledes Besætning. Bygningen er 4 Længer i maadelig Stand. Svarer Restancen og Avgivten fra Dato og giver Fæste 16 Rd.    
  2) Hans Olsen fæster Gaarden No 2 f lige Hartkorn, som Hans Jørgensen, hvis Datter han har giftet, til ham har afstaaet paa lige Vilkaar og betaler i Indfæstning 80 Rd.    
             
 
© Webdesign: BS