site search by freefind
Matrikel no. 19a   Adresse: Amtsvejen 105    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Skovlunde      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Lauritz Espensen        
  2 Lauritz Andersen 1686      
  3 Christen Andersen 1700      
  4 Niels Pedersen 2.5.1705      
  5 Christopher Hansen 27.4.1767 Bliver senere gift med forrige ejers enke   1) Fæste Designation
  6 Ane Jørgensdatter 1797 Forrige fæsters enke    
  7 Ole Jørgensen 3.11.1807 Bror til forrige ejer    
  8 Guldbrand Nielsen 1840 Svigersøn til forrige ejer    
  9 Peder Andersen 2.4.1849 Gift med forrige ejers enke    
  10 Kirsten Olsdatter 1857 Forrige 2 ejeres enke    
  11 Karen Marie Guldbrandsen 1868 Forrige ejers datter og eneste arving    
  12 Ole Nielsen 14.5.1868 Gift med forrige ejer    
  13 Hans Peter Nielsen 28.6.1923      
  14 V. Stigaard 24.12.1940 Auktionsskøde    
  15 Dansemester Carl G. V. Carlsen        
  16 Tobias Bruun 30.10.1967      
  17 Ann Turid Aslagsen og Peter Reinholdt 31.12.1985      
  18 Peter Reinholdt 6.11.1989      
  19 Skovlunde I/S        
  20 Skov og Naturstyrelsen 21.6.2005      
  21 Peter Tvinnemose Nielsen 11.1.2007      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 16 og 19        
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Harløse, hvortil c. 2½ km.Gården ligger c. 8 km fra Hillerød. Ejer: Ole Nielsen er født i Melløse 21.3.1840 og gift med Marie Nielsen født i Nejede 28.12.1852.    
    Hartkorn 6 Tdr. 6 skp. Ejendomsskyld 32.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 16.000 kr. Areal 85 Tdr. ld. deraf Ager 80, eng 1, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:  ½ havre ½ helbrak, ½ rug ½ hvede,  byg, ½ roer ½ kartofler, havre og 3 års græs. Jordens bonitet er af blandet beskaffenhed.Der holdes 14 køer, 14 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 4 plage og føl samt 9 får. Sidste år solgtes ca. 30 fedesvin    
    Skovlunds navn er meget gammelt og stammer fra udskiftningstiden. Dens jorder er jævne med gården midt i marken.    
    Hovedbygningen ligger i den sydlige side af gårdspladsen, omgivet af en stor, smuk have med mange gamle træer; den er opført af grundmur med stråtag. Avlsbygningerne er opførte af bindingsværk mod gårdsiden og grundmur mod udsiden og har stårtage. Hovedbygningen er opført af ejeren og han har undermuret avlsbygningerne.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Christopher Hansen antager Gaarden No 16 af Hartkorn 7 Td, 1 Skp, 1 f, 1 alb og Skovskyld 1 f som Niels Pedersen formedelst Alderdom og Skrøbeligheds Skyld afstaar imod at nyde frie Huuslye sin Livstiid og undertag med nogenledes Besætning. Bygninger er 3 længer i maadelig Stand, svarer Restancerne og giver i færste.

 
   
             
 
         
© Webdesign: BS