site search by freefind
Øverst: oversigt over kildematerialet - derunder ses de samme kilder i læsbare kopier.

Fæste Designation 1767 - Christopher Hansen

Fæste Designation 1767 - Christopher Hansen

Jordebog 1796

Jordebog 1796

Nye matrikel 1844

Nye Matrikel 1844

© Webdesign: BS