site search by freefind
Øverst: oversigt over kildematerialet - derunder ses de samme kilder i læsbare kopier.

Fæste Designation 1769 - Hans Jørgensen

Fæste Designation 1794 - Hans Olsen

Fæste Designation 1794 - Hans Olsen

Jordebog 1796

Jordebog 1796

Nye matrikel 1844

Nye Matrikel 1844

© Webdesign: BS