site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 18a   Adresse: Møllerisvej 3    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Mølleris      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Olluf Frendesen        
  2 Peder Nielsen 1686      
  3 Jens Christensen 1700      
  4 Anders Rasmussen 11.3.1706      
  5 Rasmus Andersen 1714 Formentlig søn af forrige fæster    
  6 Anders Rasmussen 20.10.1742 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
  7 Unge Anders Olsen 18.1.1763 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
  8 Niels Madsen 4.3.1779 Gift med forrige fæsters enke af 2. ægteskab   3) Fæste Designation
  9 Anders Christophersen 17.2.1819 Barnebarn til Anders Olsen og Niels Madsens enke    
  10 Søren Pedersen 1.2.1820 Gift med forrige ejers enke    
  11 Jørgen Jørgensen 1835 Gift med forrige ejers enke    
  12 Ane Kristine Pedersdatter 1837 Forrige 3 ejeres enke    
  12 Anders Sørensen 29.1.1853 Søn af Søren Pedersen    
  13 Lars Hansen 13.12.1859 Gift med forrige ejers enke    
  14 Lars Jørgen Søren Larsen 20.6.1900 Svigersøn til forrige ejer    
  15 Lars Hansen Larsen og Søren Herluf Larsen 20.2.1930 Sønner af forrige ejer    
  16 Lars Hansen Larsen  18.6.1956 Eneejer efter broderens død    
  17 Knud Kruse Oksbjerg 25.1.1973 Svigersøn til forrige ejer    
  18 Edith og Henrik Brunholm, Randi og Jan Brunholm Jensen 15.8.2002      
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 18 og 17        
    Fra 1796 til 1862 ejer Mølleris også Søsterbromølle (matr.nr. 22a) i fællesskab med mølleren    
    I 1906 brændte gården og blev nyopført    
Kildehenvisninger:          
  1) Anders Rasmussen fæster sin Fader Rasmus Andersens Gaard No 18, hartkorn 7-1-1-1, han formedelst svaghed afstaar. God Stand. 20 Rd.

 
   
  2) Anders Olsen antager Gaarden No 18 af hartkorn 7-1-1-2 og Skovskyld 1 f, som Anders Rasmussen er fradød, hvis enke han ægter. Bygningerne er 4 Længer i maadelig Stand. fuld Besætning. 12 Rd.

 
   
  3) Landsoldat Niels Madsen fæstet Gaarden No 18 af Agger og Engs Hartkorn 7-1-1-1 og Skovskyld 1 f som sidt har været beboet og fæstet af unge Anders Olesen, der ved Døden er afgangen, hvis Enke han ægter. Fæsteren betaler Restancen svarer afgivter og 30 rd.     
             
 
         
© Webdesign: BS