site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 21a   Adresse: Brogårdsvej 1    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Broland      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Adser Jensen        
2 Christen Hansen 4.10.1718     1) Fæste Designation
  3 Lars Hansen 20.10.1742     2) Fæste Designation
  4 Peder Nielsen 14.12.1775     3) Fæste Designation
  5 Søren Hansen 2.1.1795 Gift med forrige fæsters enke   4) Fæste Designation
  6 Peder Nielsen 1.10.1835      
  7 Niels Larsen 29.10.1856      
  8 Edvard Vilhelm Andreas Pfeiffer 9.7.1869      
  9 Peder Jensen 19.12.1873      
  10 Frederik Hansen 8.1.1880      
  11 Lars Peder Hansen 20.6.1901 Tidligere ejer af Damgaard i Skævinge    
  12 Ole Peter Olsen 31.8.1911      
  13 Christian Frederik Mathias Larsen 23.10.1916      
  14 Pastor Johannes Volquartz 21.2.1918 Købesum kr. 44.000    
  15 Christian Jespersen 18.4.1918 ´Købesum Kr. 47.300    
  16 Valdemar Larsen 9.12.1918      
  17 Karl Andreas Habro-Hansen 12.4.1923      
  18 Hans Otto Habro-Hansen 1975 Søn af forrige ejer    
  19 Keld Habro 16.6.1986 Bror til forrige ejer    
  20 Lene og Ole Henriksen 29.10.1998      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 2, 3 og 9        
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Christen Hansen som beboer eet Huus, begiær en Boels Jord, som Adser Jensen fra sin Gaard afstaaer af hartkorn 4-0-2. Bygningerne 20 Fag. Besætning 3 Bæster, 1 Faar, gl. Vogn, Ploug og Harver 2 Rd.    
  2) Lars Hansen fæsted Christen Hansens formedelst Alderdom frastævnede Gaard No 3 af Hartkorn 7-1-1-2. Bygninger i maadelig Stand. Besætning ringe. 16 Rd.
 
   
  3) Peder Nielsen ungkarl som har været Soldat i 5 aar antager Gaarden No 3 af Hartkorn 7-1-1-2 og Skovskyld 1 f som gl. Lars Hansen formedelst Alderdom og skrøbeligheds skyld afstaar imod at nyde Huuslye og undertag efter Contract. Bygningen saavel som Besætningen er ringe, hvorfor Fæsteren er lovet frie for den indestaaende Laanesæd, Byg 2 tdr, 2 skp og Havre 8tdr, 2 skp samt at gives 20 stk. 4 al Ege Stolper og fri Fæste    
  4) Søren Hansen som har giftet sig med Peder Nielsens Enke fæster Gaarden No 3 af Hartkorn 7-1-1-2 paa sædvanlige Vilkaar og at give i Indfæstning 60 Rd.    
 
© Webdesign: BS