site search by freefind
Gørløse Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 9a   Adresse: Bakkegårdsvej 1    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Bakkegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Morten Andersen   Sognefoged    
    Lars Jensen 1711 Sognefoged    
    Anders Pedersen 1754 Sognefoged. Gift med forrige fæsters enke   1) Fæste Designation 
    Eilert Andersen 25.3.1793 Søn af forrige fæster   2) Fæste Designation
    Ellen Christensdatter 1827 Forrige ejers enke    
    Peder Ejlersen 19.3.1842 Søn af forrige ejer og medlem af Sogneforstandeskabet    
    Niels Jensens enke Inger Nielsdatter 28.5.1878 Niels Jensen tidl. ejer af Sonnegaard, Harløse. Niels Jensen dør inden overtagelsen    
    Gunild Marie, Jensine og Søren Jensen 21.12.1893 Børn af forrige ejer    
    Niels Peder Nielsen 13.7.1912 Fogedudlægsskøde. Sognefoged    
    Jacob Halgaard ca. 1955 Forrige ejers svigersøn    
    Johanne M. Halgaard 5.2.1990      
    Torben Rønne Petersen 25.11.2009 Ejer af Rødkilde    
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Oprindelig gård nr. 8, dernæst nr. 5        
             
             
             
             
             
             
Kildehenvisninger:          
         
  1) Anders Pedersen Landsoldat ved det Cronborgske Compagnie antager Gaarden No 8 af hartkorn 8-5-2-1, som sognefoged Lars Jensen er fradød, og hvis Enke han ægter. Bekommer fuld Besætning. Bygningen som er 42 lang i slet Stand. 14 Rd i Indfæstning og bringer Bygningen i Stand for egen Bekostning    
  2) Eilert Andersen fæster Gaarden No 8 efter sin afdøde Fader Anders Pedersen med tilhørende hartkorn 8-1-2. I Betragtning af han skal istandsætte Gardens Bygninger, der er forfaldne, og han paatager sig at betale Gaarden Gæld og Restancer er fæstet accorderet for 50.    
© Webdesign: BS