site search by freefind
Gørløse Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 10a   Adresse: Borupvej 71    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Marrebæk el. Marrebek    
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Hans Nielsen 1682      
    Niels Pedersen        
    Hans Nielsen        
    Hans Lyderichsen 22.9.1735     1) Fæste Designation 
    Mogens Espensen 1736     2) Fæste Designation
    Olle Bendsen        
    Niels Joensen 1745     3) Fæste Designation
    Søren Johansen 19.1.1758 Gift med forrige fæsters enke. Underfoged og Sognefoged   4) Fæste Designation
    Hans Olsen 1784      
    Niels Hansen 18.3.1795 Søn af forrige fæster   5) Fæste Designation
    Jens Jensen  26.4.1805      
    Jens Andersen 1833      
    Niels Pedersen 1843      
    Peder Nielsen 30.11.1875 Søn af forrige ejer    
    Karl Nielsen 30.11.1905 Svigersøn til forrige ejer. Medl. af sognerådet    
    Martha og Niels Peder Nielsen ca. 1950 Børn af forrige ejer    
    Lilly Jegstrup Nielsen 19.12.1979 Niece til forrige ejere iflg. Skifteretsattest    
    Jette W. og Frank Rasmussen  1.9.2006      
    Marianne Bjørnkjær Nielsen og Peter Villefrance Johansson 23.6.2015      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Oprindelig gård nr. 13, dernæst nr. 17      
    Bygningerne ligger nu på matr. 10 x, medens matr.nr. 10 a er frastykket uden bygninger    
    26.4.1805 frastykkes matr.nr. 10 b og 10 c til Peder Børgesen      
             
             
             
             
Kildehenvisninger:          
         
  1) Hans Lyderichsen overtalt til at antage Hans Nielsens fradømte Ødegaard af hartkorn 8-1. Bygningen er 18 Fag i slet Stand. Besætning meget ringe. Fri Indfæstning    
  2) Mogens Espensen ligeledes nødt til at antage Hans Lyderichsens fradømte Ødegaard No 13 a hartkorn 8-1. bygningerne 43 Fag meget slet Stand. Besætningen 6 daarlige Bæster, 1 Lam og ei videre. Intet i Indfæstning    
  3) Niels Joensen overtalt til at antage den  Olle Bendsen ved Dom forladte Øde Gaard No 13 af hartkorn 8-1. bygningen 48 Fag slet Stand. Besætningen meget ringe. Fri Indfæstning    
  4) Sørren Johansen fra Uvelse antager Gaarden No 13 af hartkorn 8 -1, som Niels Joensen er fradød hvis Enke han ægter. Bygningerne er 4 Længer i maadelig Stand undtagen Laden. Nogenlunde Besætning. Betaler Restancerne der er 42-4-15. 5 Rd i Indfæstning    
  5) Niels Hansen er af Faderen Hans Olsen tilskjødet Gaarden Marrebek, hartkorn 8-1-2. Intet i Indfæstning    
             
© Webdesign: BS