site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 5a   Adresse: Jernvedvej 2    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Jernedegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Jørgen Jensen 1582      
    Anders Hansen 1635 Sognefoged    
    Niels Pedersen Møller 1654      
    Christoffer og Hans Pedersen 22.3.1667      
    Hans Pedersen og Jørgen Hansen 1687      
    Hans Nielsen 18.4.1701 Gift med forrige fæsters enke   1) Fæste Designation
    Hans Larsen Skaaning 29.3.1721     2) Fæste Designation
    Willum Pedersen 1.3.1726     3) Fæste Designation
    Morten Olsen 28.2.1727     4) Fæste Designation
    Anders Hansen 13.10.1739     5) Fæste Designation
    Olluf Adzersen 26.4.1754     6) Fæste Designation
    Peder Mortensen 1.3.1762     7) Fæste Designation
    Peder Pedersen 13.4.1782     8) Fæste Designation
    Peder Pedersens enke 30.3.1791 Arvefæste- og skødebrev    
    Jørgen Hansen 1792 Gift med forrige ejer    
    Hans Sylvest 16.1.1849      
    Hans Andersen 2.3.1884      
    Peder Hansen 21.12.1885      
    Lars Peder Larsen 18.4.1891 Herefter Vindingegaard, Strølille    
    Oluf Mortensen 1.4.1913      
    Hans Oluf Anders Petersen 15.4.1937      
    Oluf Mortensen 10.5.1937      
    Gunnar Herman Nielsen 10.12.1941 Købesom kr. 32.000    
    Niels Sylvest Jørgensen 6.9.1945 Købesum kr. 43.612,94    
    Jens Junker 4.12.1945 Købesum kr. 39.000    
    Erik Ludvig Hansen 18.4.1947 Købesum kr. 44.000    
    Tage Bækgaard Hansen        
    Anne og Kai Raun 10.8.1996      
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 9.  1664: Nr. 8.  1688: Nr. 10.  1718: Nr. 11. 1796: Nr. 2.    
         
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Ungkarl Hans Nielsen fæster den halve Gaard, som Hans Pedersen er fradød. Han ægter Enken og bekommer, hvad der er paa Gaarden. Indfæstning 2 Rigsdalere.    
  2) Hans Larsen Skaaning fæster Hans Nielsens Gaard af hartkorn, 7,7,2,1. 28 Fag Hus i slet Stand. Ingen Indfæstning    
  3) Willum Pedersen er nødt til Hans Larsens Gaard No 11 af hartkorn 7,7,2,1. Bygningen er 36 Fag Husrum. Besætningen er 5 gamle Bester, 2 Ungstude, 2 Faar, en gammel Trævogn, Ploug og Harve.    
  4) Morten Olsen været Dragon i 11 Aar, er overtalt til at tage Willum Pedersens ved dom frasatte Gaard i fæste. 36 Fag Hus, deraf er 6 Fag nedfalden. Besætningen er 6 Bester, 2 Køer, 3 Faar, Vogn, Ploug og Harve. Ved denne Gaard er intet at æde eller så. Ingen Indfæstning.    
  5) Anders Hansen formaaet til at antage Morten Olsens fradømte Ødegaard No 11 af hartkorn 7,7,2,1. Ingen Indfæstning    
  6) Landsoldat Olluf Adzersen ved det Frederiksborgske Compagnie, antager Gaard No 11, som Anders Hansen afstaar paa Grund af Fattigdom og Svaghed, af hartkorn 7,7,2,1. Bygningen er i 3 Længder, hvoraf de 2 er faldefærdige og vil ombygges, som Fæsteren besørger. Besætningen paa Stedet beløber sig til 70 Rigsdalere, 4 Mark og 6 skillinger. Bliver fri for den gamle Restance på 55 Rigsdalere, 4 Mark og 1 Skilling. Der gives 10 Rigsdalere til Indkøb af Bygningstømmer.    
  7) Peder Mortensen fæster Gaard No 11, som Ole Adzersen er fradømt, af hartkorn 7,7,2,1. Bygningen er i 3 Længder i slet Stand. Bekommer ikkun ringe Besætning, der beløber sig til 81 Rigsdalere og 14 skillinger. Fæsteren er accorderet fri for Formandens Restancer og for 1762 Aars Skatter og Landgilde. samt gives Besætnings Hjælp 12 Rigsdalere til et Bæst. Ingen Indfæstning.    
  8) Husmand Peder Pedersen fæster den gamle Gaard, som Peder Mortensen ei længere kan vedblive, af hartkorn 7,7,2,2. Ingen Indfæstning.    
 
© Webdesign: BS