site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 4a   Adresse: Geerslettevej 6B    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Gerslettegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Vicennetz Ibsen 1582      
    Oluf Hansen 1596      
    Jørgen Ibsen 1611      
    Ole Pedersen 1619      
    Peder Hansen 1621      
    Niels Larsen og Hans Nielsen Skomager 1670 Forarmed og giver ikke landgilde    
    Lars Pedersen 27.8.1679 Fæster den halve gaard efter Hans Skomager.     
    Ivar Tommesen 1.4.1680 Fæster den halve gaard    
    Ole Pedersen 9.6.1681 Fæster Ivar Tommesens del    
    Anders Mogensen 1685      
    Anders Sørensen 13.8.1706     1) Fæste Designation
    Peder Andersen 14.4.1725     2) Fæste Designation
    Jens Pedersen 6.7.1752 Søn af forrige fæster   3) Fæste Designation
    Lars Jensen 2.6.1790 Søn af forrige fæster   4) Fæste Designation
    Hans Sylvestsen 12.4.1823      
    Frands Andersen 3.5.1826     5) Fæste Designation
    Christoffer Frederiksen 12.1.1828      
    Jacob Hansen 26.6.1829      
    Peder Mortensen 10.4.1851      
    Christen Bjerregaard 26.4.1854 Gift med forrige ejers enke    
    Sidse Marie Jensdatter 30.9.1880 Forrige ejers enke    
    Anders Jacob Henriksen 17.6.1885      
    Henrik Niels Henriksen 27.2.1923 Søn af forrige ejer    
    Doris Annina Henriksen 2.10.1956 Forrige ejers enke i uskiftet bo    
    Karen Johannesen og Kirsten Marie Jensen 10.8.1959 Døtre af forrige ejer. Privat skifte    
    Mogens Johannesen        
    Jane Johannesen 7.12.1997 Datter af forrige ejer    
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 14.  1664: Nr. 14.  1688: Nr. 13.  1718: Nr. 15.  1796: Nr. 3.    
    Gården brænder og bliver lagt i aske 1694, så der ydes frihed med skatter og afgifter til udgang af 1695    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Anders Sørensen, Landsoldat No 2 ved Kaptajn Uhrnes Compagnie, fæster gaarden efter afdøde Anders Mogensen. Der gives ingen Indfæstning, da Gaarden har været afbrændt og endnu ikke er helt opbygget    
  2) Peder Andersen fæster salig Anders Sørensens Gaard af hartkorn 7,7,2,1. 29 Fag Hus i maadelig Stand. Besætningen forefindes efter Forordningen. Indfæstning 2 Rigsdalere.    
  3) Jens Pedersen fæster Gaard No 15, som Faderen Peder Andersen afstaar paa Grund af Alder og Svaghed. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 2 album. Bygningen er i 3 Længder i maadelig Stand undtagen den ene, som Fæsteren bringer i Stand. Der er nogenledes Besætning. Indfæstning 6 Rigsdalere.    
  4) Lars Jensen fæster den Gaard No 15, som hans Fader Jens Pedersen sidst beboede og godvillig har afstaaet mod Undertag efter Kontrakt. Fæsteren betaler alle Restancer og Afgifter. Indfæstning 50 Rigsdalere.    
  5) Frands Andersen forevist Skiøde af Dags Dato paa Gaarden Gjerslettegaard af hartkorn 7,7,2,1, som Hans Sylvestsen til ham haver afstaaet, og betalt Recognition med 19,12.    
 
© Webdesign: BS