site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 6a   Adresse: Strøbjergvej 15    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Sigerslevgaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Adtzer Hansen 1582      
    Hans Pedersen 1611      
    Andreas Hansen 1644      
    Hans Rasmussen 1657      
    Ole Andreasen 11.5.1697 Driver gårdens jord   1) Fæste Designation
    Morten Jacobsen 1.1.1708     2) Fæste Designation
    Hans Christensen 1.1.1708     3) Fæste Designation
    Ole Pedersen 16.11.1732     4) Fæste Designation
    Niels Hansen 1.11.1752     5) Fæste Designation
    Hans Pedersen 18.11.1772 Gift med forrige fæsters enke   6) Fæste Designation
    Niels Andersen 19.5.1798     7) Fæste Designation
    Peder Hansen 9.12.1825     8) Fæste Designation
    Jens Pedersen 2.2.1860 Søn af forrige ejer    
    Karen Olsdatter 1901 Forrige ejers enke    
    Jens Hansen 9.7.1903      
    Laurits Hansen 22.12.1937 Købesum kr. 48.000. søn af forrige ejer    
    Hans Erik Hansen og Helene Egsgaard 9.1.1978 Søn af forrige ejer    
    Handling & Co. ApS 7.10.2004      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 11.  1664: Nr. 12.  1688: Nr. 2.  1718: Nr. 2.  1736: Nr. 3 1796: Nr. 1.    
    1660 er gården øde.Ligeledes i 1670, hvor bygningen er meget ringe    
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Gaardmand Ole Andreasen fæster Gaardens Jord for 6 Aar.Gaarden har siden sidste Ufredstid været øde. Indfæstning 18 Sletdalere. Ole Andreasen betaler i 1705 på auktion 6 rigsdalere for at drive gårdens jord i 1 år, og i 1707 9 rigsdalere og 32 skillinger for 1 år.    
  2) Ungkarl Morten Jacobsen fra Melby, Soldat ved Kaptajn Uhrnes Kompagnie, fæster af Hans Rasmussens ødegaard 6 Tønder Skyld, som nu med 2 nye Længehuse er opbygget. Der ydes 2 Aars Frihed med Skatter, Landgilde og Hoveri fra 1.1.1708    
  3) Hans Christensen er forundt i fæste 3 tøner Skyld af Gaardens Jord. Der ydes Frihed med Skatter, Landgilde og Hoveri i 3 Aar fra 1.1.1708. Der ydes Tømmer til 10 Fag Hus og 20 Sletdalere til Heste.    
  4) Ole Pedersen overtalt til at antage Morten Jacobsens fradømte Ødegaard af Hartkorn 7,7,2,2. 35 Fag Hus, der tillige med Besætningen, er i nogen slet Stand. Ingen Indfæstning    
  5) Niels Hansen, Landsoldat No 91 ved det Cronborgske Kompagnie, fæster Gaarden, som Ole Pedersen er fradød, og Enken ei kunne vedblive. Hartkorn 7,7,2,2. Bygningen er i 4 Længder i slet Stand. Hark un maadelig Besætning, der beløber sig til 83 rigsdalere og 2 Mark. Bliver fri for Formandens Restance og faar 12 Rigsdalere til en Hest. Ingen Indfæstning.    
  6) Hans Pedersen fæster Gaard No 3, som Niels Hansen er fradød. Han ægter Enken. Bygningen er 4 Længder i slet Stand. Bekommer maadelig Besætning. Bliver fri for Formandens Restance og der gives 12 Rigsdalere i Hjælp til en Hest. Ingen Indfæstning    
  7) Niels Andersen af Bernstorff nu af Hans Pedersen tilskødet Sigerslevgaard. Han har betalt Afgiften paa 31 Rigsdalere og 77 Skillinger.    
  8) Peder Hansen forevist Skøde af Dags Dato paa gaarden Sigerslevgaard af hartkorn 7-3-3-2, som Niels Andersen til ham haver afhændet og betaler han Recognition med 29,87    
 
© Webdesign: BS