site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 18a   Adresse: Strølillevej 34    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Raagaard      
             
             
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Matz Brocker 1582      
    Hans Giøgs 1596      
    Peder Pedersen 1616      
    Peder Hemmingsen 1621      
    Mads Nielsen 1635      
    Unge Ole Larsen 1642      
    Hans Nielsen skomager 1646      
    Ole Larsen Rytter 1657      
    Ole Hansen Duurker og Ambjørn Pedersen 8.3.1682 Frihed med skatter til maj 1685    
    Peder Sønnesen 1687      
    Mads Hansen 6.4.1700 Bytter Lysegaard med Peder Sønnesen    
    Hans Andersen 1708      
    Jørgen Hansen 4.11.1750 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
    Hans Mogensen 16.1.1760     2) Fæste Designation
    Anders Andersen 1.3.1779     3) Fæste Designation
    Jens Larsen 12.2.1807     4) Fæste Designation
    Hans Jensen 25.6.1830     5) Fæste Designation
    Peder Hansen 11.7.1855 Svoger til forrige ejer (de var gift med 2 halvsøstre). Også Hartegaard    
    Niels Pedersen 18.2.1869 Søn af forrige ejer. Tdl. Duegaard i Skævinge    
    Peder Hansen Pedersen 17.11.1904 Arveudlægsskøde. Søn af forrige ejer    
    Ejner Johannes Pedersen 2.11.1927 Søn af forrige ejer    
    Svend Aage Hansen 18.9.1975      
    Svend Jørgensen 1.4.2003      
    Michael Lørup Schmidt ca. 1.11.2003      
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 12.  1664: Nr.13.  1688: Nr. 12  1718: Nr. 14 1796: Nr. 17.    
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 4½ km. Tlf. 23 over Sigerslevvester central. Gården ligger c. 7 km fra Frederikssund. Ejer: Peder Hansen Petersen er født i Skævinge 4.3.1866 og gift med Kirstine Mortensen, født i Strølille 26.2.1873.    
    Hartkorn 4 Tdr. 7 skp.  1 Alb. Ejendomsskyld 29.000 kr. Brandassurance for bygningerne 23.985 kr. Areal 57 Tdr. ld. deraf Ager 55 ¼, mose 1, have og gårdsplads ¾. Agermarken drives i en 8 marksdrift: benyttet brak, ½ rug, 1 hvede, byg, blandsæd, ½ roer, 1 kartofler, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er letmuldet. resten sandmuldet. Der holdes 12 køer, 17 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 2 får. Sidste år solgtes ca. 35 fedesvin.    
    Raagaard hørte i sin tid til Rytterdistriket. Den nuværende ejer har ladet arvefæsteafgiften afløse. Gården ligger frit med milevid udsigt til alle sider undtagen mod NV, hvor Strøbjerg spærrer. Det er i det hele en gammel slægtsgård og ren ejendom    
    Hovedbygningen, der ligger i den s. side af gårdspladsen, er opført af grundmur med skifertag. Avlsbygningerne af grundmur med rørtage. Den vestre længe er bygget af nuværende ejer, resten har hans fader opført efter en brand i 1879. På ejendommen er installeret petroleumsmotor til drift af de faste maskiner. Gården ligger midt på sine marker, der har en bølgeformet overflade.Terrænet over jorderne er jævnt med gården midt i marken.    
             
             
             
Kildehenvisninger:          
         
  1) Jørgen Hansen antager Gaard No 14 af hartkorn 7,7,2,1, som han Fader Hans Andersen, der er en gammel blind og skræbelig Mand, afstaaer. Bygningen er 3 Længder i slet Stand, som fæsteren reparerer og bringer i lovlig Stand samt svarer af Restancen til Dato fra primo 1748, der er 26 Rigsdalere, 1 Mark og 6 Skillinger. Han er derimod accordert fri for de Restancer som fæster paa stedet til ultimo december 1748 (skal nok være 1747) og nyder fri Indfæstning.    
  2) Hans Mogensen ungkarl antager Gaard No 14 af hartkorn 7,7,2,1, som Jørgen Hansen er fradømt. Bygningen er 4 Længder i slet Stand. Bekommer hvad der findes paa Stedet, som beløber sig til 60 Rigsdalere og 5 Mark. Der ydes 16 Rigsdalere i Bygningshjælp og 12 rigsdalere til en Hest. Fri Indfæstning    
  3) Ungkarl Anders Andersen fæster den Gaard No 14 af Agers og Engs hartkorn 7,7,2,1, som er fæstet og beboet af Hans Mogensen,som ham nu godvillig har afstaaet. Fæsteren betaler Restancen og 30 Rigsdalere i Indfæstning.    
  4) Jens Larsen fra Ølsted har ægtet afdøde Gaardmand Anders Andersens Enke og er blevet Eier af Gaarden Raaegaard med hartkorn 7,7,2,1. Efter Arvefæsteskødets Artikel 12 har han i Amtstuen betalt 30 rigsdalere i Recognition.    
 
© Webdesign: BS