site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 17a   Adresse: Strølillevej 38    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Lysegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Jens Jørgensen 1582      
    Ole Rasmussen 1635      
    Ole Ibsen 1640      
    Lars Jensen 1644      
    Søren Olsen 22.7.1655      
    Hans Jensen 8.10.1660      
    Unge Hans Hansen 1676      
    Aage Sørensen 1687      
    Mads Hansen 10.3.1698 Gift med forrige fæsters enke    
    Peder Sønnesen 6.4.1700 Bytter gård med Mads Hansen    
    Villum Christensen 1.12.1706      
    Hans Christoffersen 1710 Fæster halvdelen af gården    
    Christoffer Pedersen 1726      
    Knud Hansen 26.9.1730     1) Fæste Designation
    Peder Svendsen 16.3.1751 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
    Ole Svendsen 29.1.1767     3) Fæste Designation
    Poul Bendsen 14.12.1774     4) Fæste Designation
    Niels Joensen 25.3.1777     5) Fæste Designation
    Lars Christensen 22.1.1791      
    Hans Larsen 6.4.1812 Søn af forrige ejer    
    Ole Nielsen 1.5.1841 Gift med forrige ejers enke og skilt i 1841    
    Hans Sylvest 6.8.1841 Ved auktion efter forrige ejers skilsmisse    
    Anders Larsen 22.7.1842 Svoger til Hans Sylvest. Senere Luegaard, Græse og Ertebjerggaard, Sigerslevvester    
    Christen Sylvest 5.2.1846 Købekontrakt. Svoger til forrige ejer    
    Lars Olsen 16.11.1854      
Lars Nielsen 13.12.1889
Oluf Mortensen 1.1.1894 Dernæst Luegaard, Græse
    Lars P. Jørgensen jun-05      
    Lars Olsen 14.12.1905 Tidl Kronlund, Meløse    
    Hans Hansen Christensen 13.7.1911 Tidl. Bassegrav, Sigerslevvester. Svoger til Oluf Mortensen    
    Hans Peter Christensen 20.11.1924 Søn af forrige ejer. Medlem af sognerådet    
Poul Jespersen 19.8.1959 Svigersøn til forrige ejer
    Camilla Sadolin & Nicolai Petersen 7.5.2015      
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 13.  1664: Nr. 9.  1688: Nr. 4.  1718: Nr. 5.  1796: Nr. 18.    
    Oprindelig gård sammen med Krebsøgaard matr.nr. 9a frem til 1718, hvor gården deles i 2 - Lysegaard og   
    Krebsøgaard        
    I 2015 er det meste af jordens stykket fra og købt af Naturstyrelsen til plantning af skov  
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 4½ km. Tlf. 26 over Sigerslevvester central. Gården ligger c. 7 km fra Frederikssund. Ejer: H. Hansen Christensen er født i Herløv (Nr. Herlev) 13.5.1866 og gift med Anna Mortensen, født i Sigerslevvester.    
    Hartkorn 5 Tdr. 1 skp.  2 ¼ Alb. Ejendomsskyld 28.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 23.000 kr. Areal 51½ Tdr. ld. deraf Ager 49½, mose 1, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: benyttet brak, ½ rug, ½ hvede, byg, roer, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er dels ler- og dels sandmuldet. Der holdes 10 køer, 14 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 2 får. Sidste år solgtes ca. 40 fedesvin.    
    Lysegaard hørte i sin tid til Frederiksborg Amts Rytterdistrikt, men blev senere arvefæste.Den nuværende ejer har ladet arvefæsteafgiften afløse. Gården ligger midt på sine marker, der er jævne af overflade. Gården ligger midt mellem Strølille og Sigerslevøster med en vid udsigt herfra.    
    En broder til fru Christensen, Olaf Mortensen, havde gården i 17 år og har opført bygningerne, der alle er af grundmur, hovedbygningen med glaceret tegltag, avlsbygningerne med rørtage.    
Kildehenvisninger:          
    Villum Christensen, Landsoldat nr. 11 ved Kaptajn Uhrnes kompagnie, fæster gaarden efter Mads Hansen. Hartkorn 11 tønder og 5 skepper. Ingen indfæstning da gaarden er meget forfalden.    
  1) Knud Hansen begiær sal. Christoffer Pedersens Gaard af hartkorn 7-7-2-1. Bygningen er 24 Fag i maadelig Stand. Besætningen efter Forordningen. 8 Rd i Indfæstning    
  2) Peder Svendsen Landsoldat ved det Frederiksborgske Compagni antager Gaarden No 5 af hartkorn 7-7-2-1, som Knud Hansen er fradød, hvis Enke han ægter.Bygning 2 Længer, som Fæsteren istand bringerog svarer fra Dato. Der accorderes fri Indfæstning    
  3) Ole Svendsen antager Gaarden No 5 af hartkorn 7-7-2-1, som Peder Svendsen er fradømt. Bygningen er 3 Lægner i slet Stand. Bekommer ikkun maadelig Besætning beløbende til 95 Rd, 2. Formedelst slige ringe Omstændigheder er Fæsteren accorderet fri for Formandens Restancer og Frihed for 1767 Aars Skatter og Landgilde. Fri Indfæstning    
  4) Povel Bendsen Indsidder formaaet at antage Gaard No 5 af hartkorn 7-7-2-1, som Ole Svendsen er fradømt. Bygningerne 4 Længer i faldefærdig Stand. Bekommer ikkun ringe Besætning. Bekommer bygningshjælp beløbende til 16 Rd. Formedelst slige ringe Omstændigheder er Fæsteren accorderet fri for Formandens Restancer og Frihed for Skatter og Landgilde til  1775 Aars Udgang. Fri Indfæstning    
  5) Niels Jensen Landsoldat fæstet en Gaard No 5 af Ager og Engs hartkorn 7-7-2-1, som Povel Bendsen til ham godvillig haver afstaaet. Fæsteren bringer Bygningen .. Og bestaaer af 4 Længer i god Stand … Fri Indfæstning    
 
© Webdesign: BS