site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 16a   Adresse: Strøbjergvej 32    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Høvesten      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Morten Jensen 1582      
    Hemming Larsen 1596      
    Ebbe Andersen 1616      
    Niels Arildsen 1621      
    Ødegård 1650 Gården ligger øde    
    Peder Andersen 1657 Nævnes på gården    
    Jens Olsen 17.12.1668 Benævnes også Jens Olsen Stærke    
    Peder Olsen 1683      
    Morten og Ole Carlsen 1684      
    Ole Carlsen 1687      
    Jens Mikkelsen 19.4.1701     1) Fæste Designation
    Villum Jensen 13.10.1739     2) Fæste Designation
    Peder Nielsen 21.2.1759     3) Fæste Designation
    Niels Nielsen 4.3.1761     4) Fæste Designation
    Peder Larsen 23.2.1781     5) Fæste Designation
    Peder Nielsen 21.11.1807 Gift med forrige ejers enke   6) Fæste Designation
    Christen Nielsen 21.10.1845 Svigersøn til forrige ejer    
    Berthel Nielsen 17.1.1855      
    Søren Pedersen 3.7.1866      
    Ane Kirstine Nielsen 8.4.1886 Forrige ejers enke    
    Jens Nielsen 14.7.1892      
    Peder, Niels, Ellen og Bodil Nielsen 31.5.1900 Forrige ejers søskende    
    Anders Sylvest Andersen 26.6.1905      
    Aksel Sylvest Andersen 20.6.1931 Søn af forrige ejer. Dernæst ejer af Strølillegaard    
    Olaf Poulsen 1939      
    Susanne Ekwall og Bernhard Lindholm 22.6.1998      
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Gård nr. 6.  1664: Nr. 4.  1688: Nr. 14.  1718: Nr. 16.  1796: Nr. 15.    
    Nu matrikel nr. 16 g        
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Ungkarl Jens Mikkelsen fæster gaarden som Ole Carlsen, for fattigdom og alderdom, ej længere kunne vedblive. På gaarden er en hest, en ko, et svin og 2 faar.    
  2) Villum Jensen fæster gaard nr. 16, som Jens Mikkelsen afstår på grund af alder og vanmagt. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Den festende betaler straks formandens restance for 1738 på 12 rigsdaler. Indfæstning 8 rigsdaler.    
  3) Peder Nielsen fæster gaard nr. 16 som Villum Jensen er fradømt. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Bygningen er 3 små længder i slet stand. Der ydes 40 rigsdaler i hjælp til 4 bester og 12 rigsdaler til foder. Ingen indfæstning.    
  4) Niels Nielsen fæster gaard nr. 16 som Peder Nielsen er fraflyttet og afstår.  Bygningen er 4 små længder i mådelig stand. Bekommer nogeledes besætning til fornøjelse. Svarer restancen der er 16 rigsdaler.  Peder Nielsen har fæstet gaard i Store Rørbæk.    
  5) Landsoldat Peder Larsen, tient i 5 Aar,  fæster Gaard nr. 16 som Niels Nielsen godvillig har afstået. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Fæsteren betaler alle restancer og afgifter. Bygningen og besætningen bringer han fuldstændig i stand. På grund af gaardens og besætningens nuværende stand får han gaarden uden indfæstning.    
  6) Peder Nielsen, enkemand fra Skævinge, har ægtet gaardmand Peder Larsens enke, Karen Hansdatter, og er derved blevet ejer af gaarden Høvesten. Betalt 30 rigsdaler i recognition.    
 
© Webdesign: BS