site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 15a   Adresse: Geerslettevej 8 A    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Kongshøjgaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Peder Thüresen 1582      
    Jens Rasmussen 1611      
    Ole Jensen 3.3.1626      
    Hans Pedersen 1669 Ingen bygninger på gården    
    Peder Andersen 6-10-1677      
    Jens og Niels Christiansen 1712      
    Jens Christiansen 1717 Niels dør fra enke og 2 små børn    
    Morten Pedersen 25.10.1740     1) Fæste Designation
    Peder Olsen 25.2.1761     2) Fæste Designation
    Villum Pedersen 31.12.1784     3) Fæste Designation
    Peder Mogensen 8.10.1796 Gift med forrige ejers enke   4) Fæste Designation
    Jacob Andersen 3.12.1818 Disposition over gården. Sognefoged    
    Jacob Andersen 7.6.1830 Skøde til svigersønnen Jacob Andersen   5) Fæste Designation
    Ole Jørgensen 15.6.1866 Brodersøn til forrige ejer    
    Inger Hansdatter 17.12.1890 Skifteretsattest. Forrige ejers enke    
    Karl Olsen 11.12.1911 Svigersøn til forrige ejer    
    Hans Andreas Sørensen 21.12.1922 Tidligere Manslettegaard    
    Hans Peter Sørensen 20.1.1928 Søn af forrige ejer. Købesum kr. 64.000    
    Hans Kurt Sørensen 3.10.1969 Søn af forrige ejer    
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Gård nr. 2.  1664: Nr. 2.  1688: Nr. 5.  1718: Nr. 6.  1796: 14.    
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Frederikssund, hvortil c. 6 km. Ejer: Karl Olsen er født i København 1.2.1870 og gift med Kirsten Marie Jørgensen født på ejendommen 15.7.1863.    
    Hartkorn 6 Tdr. 1 skp.  2 ¾ Alb. Ejendomsskyld 35.000 kr.  Areal 56 Tdr. ld. deraf Ager 55, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: benyttet brak, ½ rug, ½ hvede, havre, roer, byg og 2 års græs. Jordens bonitet er overvejende lermuldet på lerunderlag. Der holdes 13 køer, 13 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 2 plage. Sidste år solgtes ca. 55 fedesvin.    
    Kongshøj har sit navn efter en høj, der fordum lå mod NØ. Gården hørte i sin tid til Frederiksborg Rytterdistrikt, men er nu arvefæste. Den har en meget vid udsigt til alle sider. Den nuværende ejer fik gården efter sin svigermoder, enke efter Ole Jørgensen, som havde købt den af sin plejefader Jacob Andersen.    
    Hovedbygningen, der ligger i den s. side af gårdspladsen, er opført af grundmur med rødt tegltag. Avlsbygningerne er del af grundmurdels af bindingsværk med stråtage. Hovedbygningen og svinestalden er opførte af den nuværende ejer med jernbjælker og murede lofter. Gården ligger midt i sine marker, der dels er bølgeformede og dels flade.    
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Morten Pedersen fæster Jens Christiansens fradøde gaard nr. 6. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar, 1 album. Bygningen er i slet stand. Besætningen er efter forordningen. Den fæstende har straks betalt formandens restance på 38 rigsdaler.    
  2) Ungkarl Peder Olsen er formået at antage gaard nr. 6 som Morten Pedersen er fradømt. Bygningen er i 4 længder, hvoraf den ene er ganske ruineret. Bekommer ikkun ringe besætning. Fæsteren bliver formandens restance ukrævet og får 12 rigsdaler i hjælp til en hest. Ingen indfæstning.    
  3) Villum Pedersen, landsoldat i 6 år, fæster gaard nr. 6 som Peder Olsen godvillig til ham har overladt. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Ingen indfæstning da gaarden er ringe.    
  4) Peder Mogensen som ægter Gaardmand Villum Pedersens enke har betalt Rekognition af Kongshøjgaard. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 1/6 album á 4 rigsdaler 31 rigsdaler og 77 skillinger.    
  5) Jacob Andersen foreviist Skiøde af 7. f.M. paa Gaarden Kongshøjgaard af hartkorn 7-7-2-1 1/6, som hans Svigerfader Peder Morgensen til ham har afhændet. Da denne er Gaardens første Ejer og Jacob Andersen er gift med en Datter af ham, saa bliver ingen Recognition at erlægge    
 
© Webdesign: BS