site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt        
Matrikel no. 19a   Adresse: Strøbjergvej 40      
               
               
               
Ejeroversigt: Gårdens navn: Hartegaard        
               
               
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde  
    Peder Hansen 1582        
    Niels Mortensen 1616        
    Hemming Mikkelsen 1621 Forarmet      
    Niels Olsen 1635 Gården er øde og drives af NO      
    Peder Nielsen 1651 Gården er øde og drives af PN      
    Andreas Hansen 1652 Driver gården      
    Christen Andersen 1662        
    Mads Pedersen 1678        
    Niels Olsen 18.9.1682        
    Ole Andreasen 1683        
    Jens Andersen 1708     1) Fæste Designation
    Jens Pedersen 6.4.1731     2) Fæste Designation
    Hans Jensen 26.4.1751 Svigersøn til forrige fæster   3) Fæste Designation
    Peder Nielsen 5.3.1767     4) Fæste Designation
    Hans Larsen 14.8.1799     5) Fæste Designation
    Peder Hansen 5.7.1825 Også Raagaard      
    Peder Jensen Christensen 24.4.1865 Svigersøn til forrige ejer      
    Sylvest Christensen 18.8.1904 Søn af forrige ejer      
    Peder Michelsen 2.8.1930        
    Olaf Sørensen 22.10.1930        
    Hans Peter Carl Christensen ca. 1945        
    Hans Bjerregaard Jokumsen 4.4.1973        
    Jørn E. Jensen 9.1.1984        
Thomas Jørn Jensen 18.8.1986 Søn af forrige ejer
               
               
               
Oplysninger om ejendommen:          
    1582: Nr. 16.  1664: Nr.16.  1688: Nr. 15  1718: Nr. 17 1796: Nr. 16.      
               
    1992 blev matr.nr. 19e med selve gårdens bygninger frastykket og har nu adressen Strøbjergvej 38      
    I 1992 blev gårdens bygninger + jord frastykket og den øvrige jord lagt sammen med Skinagergård, matr.nr. 18b      
               
    Hartegaard matr.nr. 19 e Strøbjergvej 38        
               
    Anette og Hans Fleischer 13.2.1992        
    Støtteforeningen for Hjemmeværnets Politikorps 1996        
    Zelot v. David Klit 2005        
    Vibeke og Henrik Ehlert 8.3.2011        
               
               
Kildehenvisninger:            
           
  1) Jens Andersen, Ungkarl og kasseret Landsoldat, fæster Gaard No 16, som Ole andreasen er fraflyttet. Bygningen er 40 Fag i 4 Længder. Besætning efter Forordningen. Indfæstning 4 Rigsdalere      
  2) Jens Pedersen fæster salig Jens Andersens Gaard af hartkorn 7,7,2,1. Bygningen er 40 Fag i slet Stand. Besætning efter Forordnignen. Indfæstning 12 Rigsdalere.      
  3) Hans Jensen Ungkarl antager Gaard No 17 af hartkorn 7,7,2,1, som Jens Pedersen er fradød og som Enken formedelst Alderdom og Skrøbeligheds Skyld afstaaer. Fæseren ægter Datteren paa Stedet. Bygningen er 4 smaa Længder i temmelig Stand. For Besætning nyder Fsæteren nogenledes Fornøyelse og giver i Fæste 6 Rigsdalere.      
  4) Peder Nielsen formaaet at antage Gaarden No 17 af hartkorn 7,7,2,1, som Hans Jensen er fradømt. Bygnngen er 4 Længder i slet Stand. Bekommer ikkun ringe Besætning beløbende sig til 92 Rigsdalere og 10 Skillinger. Der bliver givet 12 Rigsdalere i Hjælp til 1 Hest og 10 rigsdalere til Indkøb af Fyrretømmer.      
  5) Hans Larsen, der er i Ægteskab med Peder Nielsens Datter, forevist Svigermoderen Johanne Larsdatters Skøde af 10.8.1799 paa Hartegaard. Svarer den nye Afgift fra 1801 og er Recognition fri.      
 
© Webdesign: BS