site search by freefind
Store Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 10a   Adresse: Udsbjergvej 1    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Udsbjerggaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Jacob Jørgensen        
    Oluf Jørgensen 1686      
    Anders Rasmussen 1695      
    Laur. Rasmussen        
    Peder Larsen 14.4.1725 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
    Hans Jørgensen 6.10.1733     2) Fæste Designation
    Peder Larsen 25.10.1740     3) Fæste Designation 
    Unge Niels Hansen        
    Jørgen Jørgensen 3.2.1764 Gift med forrige fæsters enke   4) og 5) Fæste Designation
    Peder Jensen 1796 Gift med forrige ejers steddatter    
    Jens Pedersen 15.4.1829 Søn af forrige ejer    
    Ingeborg Mortensdatter 1871 Forrige ejers enke    
    Morten Jensen 30.6.1872 Søn af forrige ejer    
    Lars Peter Andersen 1909 Tidl. Ærtelandsgården, Alsønderup    
    Jens Pedersen 25.10.1922      
    Hans Peter Jensen 4.4.1929 Svigersøn til forrige ejer    
    Jørgen Thingmann Henriksen 15.6.1967      
    Inger Viuff 3.6.1970 Fogedudlægsskøde    
    Jens Buur Bækgaard 9.6.1972      
    Skov og Naturstyrelsen 26.11.2003      
    Eva Maria Gertung og Rolf Faurskov 1.7.2006      
    Suzanne og Hans-Christian Palm 20.11.2019      
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Tidligere gård nr. 6 og 9        
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Peder Laursen sin gamle Fader Laurs Rasmussens Gaard af hartkorn 6-1-1-2, som han for Svaghed ei længere kan befatte. Bygningerne er 30 Fag i slet Stand. 2 Rd i Fæste    
  2) Hans Jørgensen overtalt til at antage Peder Larsens fradømte Ødegaard No 6 af hartkorn 6-1-1-2. Bygningen er 20 Fag i slet Stand. Besætningen ligeledes meget ringe. Frit fæste.    
  3) Peder Larsen formaaet til at fæste Hans Jørgensens fradømte Ødegaard No 6 hartkorn 6-1-1-2. bygningerne og Besætningen meget ringe. Frit fæste    
  4) Jørgen Jørgensen Landsoldat antager Gaarden No 6 af Hartkorn 6 td, 1 skp, 1 fk, 2 alb og Skovskyld 2½ alb, som unge Niels Hansen er fradøed i slette Omstændigheder. Bygningen er 4 smaa Længer i maadelig, Bekommer ikkun Ringe Besætning formedelst .... slette omstændigheder er Fæsteren Accorderet fri for de forige forstrakte Besætning, men resterende Laanesæd leverer han og nyder fæste.
 
   
  5)  Unge Niels Hansen, som beboede Gaarden No 6 af Hartkorn 6 td, 1 skp, 2 f, 1 alb og Skovskyld 2½ Alb, er samme fradøed i yderste Ardmod til denne igien har andtaget Jørgen Jørgensen, Landsoldat som har ægtet Enken og har sig maattet accordere og tilsagt hannem fri for de af Formanden paadragne Restancer nemlig,
 
   
 
© Webdesign: BS