site search by freefind
Store Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 11a   Adresse: Skævingevej 14    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Katholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Peder Knudsen 1686      
    Rasmus Knudsen 24.6.1696     ML 1700
    Niels Rasmussen   Søn af forrige fæster    
    Eschild Nielsen 19.9.1719     1) Fæste Designation
    Olle Jørgensen 6.10.1733     2) Fæste Designation
    Peder Jørgensen 5.10.1737     3) Fæste Designation 
    Jørgen Nielsen 7.11.1741     4) Fæste Designation
    Niels Jørgensen 8.1.1765 Søn af forrige fæster   5) Fæste Designation
    Jens Nielsen 16.2.1774 Sognefoged   6) Fæste Designation
    Hans Mortensen 28.1.1811 Svigersøn til forrige ejer   7) Fæste Designation
    Søren Larsen 1844 Svigersøn til forrige ejer. Tidligere ejer af Strøgaard    
    Jens Pedersen 18.9.1866 Søn af Peder Jensen, Vejgaard    
    Valdemar Laursen 12.11.1870      
    Jens Larsen 23.6.1875      
    Morten Jensen og Hans Mortensen 25.6.1884 Far og søn. Morten Jensen ejer af Kovadgaard, Meløse    
    Hans Mortensen 6.12.1895 Også ejer af Strø Møllegaard    
    Axel Borch 18.4.1918      
    Niels Christian Ballerup Sørensen 30.9.1919      
    Anders og Søren Andersen 10.2.1921      
    Jens Christian Jensen 20.12.1923      
    Svend Andreas Larsen 17.12.1927 Købesum kr. 82.000    
    Christian Christensen 1.6.1929 Købesum kr. 70.500    
    Carl Wittrock 26.4.1934 Fogedudlægsskøde    
    A/S Katholmgaard 5.4.1947 Købesum kr. 74.000    
    C. Johannes Grønbech 9.4.1964 Købesum kr. 275.000    
    Johan Grønbech 23.1.1974 Søn af forrige ejer    
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Tidligere gård nr. 7 og 10        
    Hedder nu også Skårliggercentralen        
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 1½ km. Gården ligger c. 10½ fra Hillerød. Ejer: Hans Mortensen er født i Lille Lyngby 6.11.1860 og gift med Karen Hansen, født sammesteds 26.9.1861.    
    Hartkorn 6 Tdr. 1 skp. 1 Alb. Ejendomsskyld 29.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 22.000 kr. Areal 72 Tdr. ld. deraf Ager 61, eng 10, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: Havre, helbrak, rug, kartofler, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er dels ler- dels letmuldet. Der holdes 10 køer, 16 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 6 plage og føl samt 8 får. Sidste år solgtes ca. 30 fedesvin    
    Katholms jorder er overvejende jævne. Hovedbygningen er opført af nuværende ejer af grundmur i villastil med kvist ud mod haven og teglstenstag. Avlsbygningerne er dels af grundmur, dels af bindingsværk med stråtage. De grundmurede længer er opførte af nuværende ejer.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Eschild Nielsen er persuaderet til Niels Rasmussens Ødegaard af hartkorn 4-3-2. Bygning 24 Fag meget slette. Besætning 3 gl. Bæster, 1 Tor, 3 Faar, en gl. Vogn og ei videre. Intet i Fæste    
  2) Olle Jørgensen overtalt til at antage Æschild Nielsens fradømte ødegaard af hartkorn 6-1-1-2. bygningen er 27 Fag i slet Stand. Besætningen i ligemaade ringe. Frit Fæste    
  3) Peder Jørgensen begiær Ole Jørgensens ved Dom frasatte Gaard No 7 af hartkorn 6-1-1-2. bygningen saavelsom Besætningen er ringe. Frit Fæste    
  4) Jørgen Nielsen begiær Peder Jørgensens frasatte Gaard Nr. 7 af hartkorn 6-1-1-2. Bygningen saavelsom Besætningen meget ringe. Intet i Fæste    
  5) Niels Jørgensen Ungkarl antager Gaarden No 7 af hartkorn 6-1-1-2, som Faderen Jørgen Nielsen er fradoed. Bygningen er 3 Længer i maadelig Stand; bekommer nogenlunde Besætning; den gl. Restance i Moerslets Tiid, der er 4 RD bliver hand fri for imod at bringe Bygningen i Stand og giver Fæste 10 Rd.    
  6) Jens Nielsen formaaet at antage Gaarden  nr. 7 af Hartkorn 6-1-1-2 og Skovskyld 21 alb,  som Niels Jørgensen er fradømt. Bygningen 3 Længer i maadelig Stand. Fri for Formandens Restance og lovet Hielp til 2 Bæster og fri for Indfæstning.
 
   
  7) Hans Mortensen forevist Skøde d.d. paa Gaarden Katholm som Jens Nielsen til ham afstaar. Hartkorn 4-7-3-½. Gift med Datter af Gaarden Katholms sidste Eier. Fri for Recognition.

 
   
 
© Webdesign: BS