site search by freefind
Store Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 9a   Adresse: Tammosevej 86    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Tammosegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
Rasmus Ibsen
    Jørgen Madsen 1696      
    Anders Rasmussen        
    Peder Ollufsen 17.12.1718      
    Hans Pedersen 15.3.1748 Gift med forrige fæsters enke   1) Fæste Designation
    Peder Larsen 22.5.1753     2) Fæste Designation
    Niels Jensen 16.4.1763     3) Fæste Designation 
    Morten Nielsen 7.12.1807      
    Lars Mortensen ca 1845-1846 Søn af forrige ejer    
    Maren Andersdatter 1860 Forrige ejers enke    
    Anders Jensen 7.2.1861 Gift med forrige ejer    
    Lars Andersen 8.12.1887 Søn af forrige ejer    
    Søren Larsen 9.1.1905 Medlem af sognerådet    
    Søren Aksel Pedersen 28.8.1947 Købesum kr. 135.000    
    Leo Hansen        
    Niels Jensen 8.2.1983      
    Jens Jacob Jensen 23.8.1988 50%    
    Gert Hannibal Jensen og Bettina Helligsø 6.2.1996      
    Poul Jensen 24.2.1997      
    Sara Holm Jonsson og Ulrich de Thurah 16.7.2021      
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Tidligere gård nr. 10 og 8        
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 2 ¾ km. Tlf. 12 over Arresø Central. Gården ligger c. 10 og 12 km fra hhv. Frederiksværk og Hillerød. Ejer: Søren Larsen er født i Harløse 18.4.1878 og gift med Johanne Larsen født i Lille Lyngby 12.7.1875.    
    Hartkorn 5 Tdr. 4 skp. 1 Alb. Ejendomsskyld 29.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 23.000 kr. Areal 59 Tdr. ld. deraf Ager 49 ¼, eng 9, have og gårdsplads ¾. Agermarken drives i en 7 marksdrift: Helbrak og benyttet brak, ½ rug, ½ hvede, ½ roer, ½ kartofler, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuldet på lerunderlag. Der holdes 14 køer, 16 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 50 fedesvin    
    Tammosegaard ligger meget bekvemt tæt ved landevej og ikke langt fra station. Den nuværende ejer købte den af Lars Andersen, som havde fået den efter sin fader, Anders Jensen. I denne slægt har den været gennem mange led.    
    Søren Larsen har opført alle bygningerne 1907-12 af grundmur. Hovedbygningen er meget smuk, bygget i villastil med skifertag; den ligger i den n. side af grådspladsen; avlsbygningerne har rørtage. Jorderne er flade, og fra gården, der ligger midt i marken, er en smuk udsigt til alle sider.    
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Hans Pedersen Landsoldat antager den Gaard No 10 af hartkorn Ager og Eng 6-1-1 og skovskyld 2½ Alb, som Peder Olsen er fradød, hvis Enke han ægter; bekommer ikkun maadelig Besætning og Bygninger som Fæsteren paa egen Bekostning istandbringer og betaler Restance og gives frit Fæste.    
  2) Peder Larsen antager Gaarden No 10 af hartkorn 6-1-1-2 og skovskyld 2½ Alb, som Hans Pedersen afstaaer med fuld Besætning; Bygninger er 4 Længer i maadelig Stand, men behøver dog Reparation og vil opbygges, som Fæsteren paa egen Bekostning besørger og fra Dato giver Fæste 5 Rd.    
  3) Niels Jensen ungkarl antager Gaarden No 10 af hartkorn 6-1-1-2, som Peder Larsen afstaar med nogenlunde Besætning.Bygningerne er 4 smaa Længer i maadelig Stand. Betaler Restancer og faar frit Fæste.    
             
 
© Webdesign: BS