site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 15a   Adresse: Amtsvejen 85    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Findholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Anders Bertelsen 1582      
    Jens Ibsen 1617      
    Hans Jensen 1645 Søn af forrige fæster - halvdelen    
  Lars Hansen 1700      
    Morten Hansen og Hans Larsen 1718 Hans Larsen søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
    Unge Hans Larsen 11.4.1724 Får nu hele gården   2) Fæste Designation
    Niels Olsen 17.5.1774 Gift med forrige fæsters enke   3) Fæste Designation
    Ole Nielsen 1.4.1829 Søn af forrige ejer    
    Hans Olsen 9.1.1866 Søn af forrige ejer    
    Mads Hansen Olsen 15.11.1909 Søn af forrige ejer. Medlem af sogneråd og menighedsråd    
    Lars Olsen Nielsen 14.4.1964 Købesum 615.250 kr.    
    Peter Madsen Clausen 21.9.2011      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 11 og 8        
             
Danske Gaarde i tekst og billeder af Landbrugscand. J. Jespersen 3. bind 1926:    
    Ejer Mads Olsen. Tlf. 13 Arresø. Postadresse Skævinge. Matr.nr. 15a m.fl. Melløse, Lille Lyngby Sogn. Købstad Hillerød 11 km. Jernbanestation Skævinge 3½ km.     
    Hartkorn 7 Tdr. 6 skp., 3 Fdkr., 2 3/4 Alb.  Ejendomsskyld 72.000 kr. Jordværdi 43.000 kr. Brandassurance for bygninger 49.000 kr.  Areal 46 3/4 Hektar, deraf Ager 42, eng 2 1/4 og mose 1 3/8,  have og gårdsplads 1 1/8.  Lys og kraft fra eget værk.    
    I over 150 år er ejendommen gået i eje fra fader til søn i den nuværende ejers slægt. Bygningerne er af grundmur, stuehuset med rørtag, avlsbygningerne, der er opførte i 1924, med høj trimpel og tag af bølgeblik, staldene med jernbjælker og hvælvinger. Gården har indkørsel fra Hillerød-Frederiksværk landevej.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Hans Larsen begiær sin gl. Fader Lars Hansens halve Gaard No 7 af Hartkorn efter ... forretning 6-2-1½, som til ham overlades. Bygningen er 32 Fag, Besætningen 6 Bæster, 4 .., 6 Faar, 1 Vogn, Ploug og Harve. 6 :64    
  2) Hans Laursen Morten Hansens Gaard Hartkorn 7-1-1-2, som han formedelst Alderdom afstaar. Bygningerne 25 fag, heraf 17 meget slette, som vil i Dette Aar ombygges. Besætningen er efter Forordningen. 4 Rd    
  3) Niels Olsen ungkarl antager Gaarden No 8 af Hartkorn 7 td, 1 skp, 1 fr, 2 alb og Skovskyld 1 f som Hans Larsen er fradød, hvis Enke hand ægter, bekommer nogenledes Besætning. Bygningen er 4 Længer der ikkun er ringe, som Fæsteren paa egen Bekostning bringer i stand svarer Restancen og giver Fæste 16 rd.     
Større danske Landbrug af Forstander J.J. Hansen 1930:    

   
 
         
© Webdesign: BS