site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 16a   Adresse: Lille Lyngbyvej 33    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Julejung      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Laurs Andersen 1686      
  2 Christen Andersen 1693      
  3 Unge Laurs Hansen 2.5.1705      
  4 Lars Andersen 1716 Gift med forrige fæsters enke    
  5 Unge Hans Jensen 7.11.1741     1) Fæste Designation
  6 Morten Povelsen 10.5.1779     2) Fæste Designation
  7 Jens Mortensen 1.4.1829 Søn af forrige ejer    
  8 Erland Jensen 1840 Søstersøn til forrige ejer    
  9 Simon Frederiksen 5.7.1846      
  10 Jens Larsen 29.8.1849      
  11 Lars Jensen 7.12.1879 Søn af forrige ejer    
  12 Jørgen Andersen 9.12.1886      
  13 Anders Erland Pedersen 28.2.1898      
  14 Sidse Marie Pedersen 14.12.1908 Forrige ejers enke i uskiftet bo    
  15 Marie Kristensen 20.11.1960 Søsterdatter til forrige ejer    
  16 Flemming Kristensen   Søn af forrige ejer    
  17 Erik Hansen        
  18 Karin og Peter Bjerghave        
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 5 og 15        
    Udlængerne brændte i 1953 og blev herefter nyopført      
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 4 km.Gården ligger c. 11 km fra Hillerød. Ejerinde: Enkefru Sidse Marie Petersen f. Nielsen, som overtog gården i 1908 ved sin mands, Anders Erland Petersens død, er født i Lille Lyngby 13.7.1870. Gården drives ved bestyrer Karl Nielsen født i Lille Lyngby 8.4.1884.    
    Hartkorn 7 Tdr. 3 skp., 2 Fdkr., 1 3/4 Alb. Ejendomsskyld 33.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 22.000 kr. Areal 70 Tdr. ld. deraf Ager 64, eng 5, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift:  Benyttet brak, rug eller hvede, roer, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er fortrinsvis lermuldet på lerunderlag. Der holdes 17 køer, 20 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 5 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 60 fedesvin    
    Julejunggaards navn stammer fra udskiftningstiden. Gården ligger meget bekvemt for sine marker, der er let bølgeformede.     
    Alle bygningerne er opførte af grundmur med stråtage undtagen hovedbygninger, som har tegltag. Den sidste er meget anselig, og da gården ligger meget frit, kan den ses langvejs fra. Den er opført af Anders Erland Petersen, de øvrige bygninger af Jørgen Andersen.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Hans Jensen begiær Lars Andersens fradøde Gaard Nr. 5 Hartkorn 7-1-1-2. Betaler Restancerne pr. 1740 26 Rd. Bygninger og Besætning i slet Stand. Frit.    
  2) Morten Povelsen udulig til Landsoldat fæstet den Gaard No 5 af Agger og Engs Hartkorn 7-1-1-1 og Skovskyld 1 f som sidst var fæstet og  beboet af Hans Jensen, der nu formedelst Fattigdom ey længere kan vedblive den. Fæsteren betaler Restancen svarer Afgivten og da Gaarden er faldefærdig er han lovet 30 stk. Egestolper á 4 Alen samt giver 30 rd i Fæste.     
             
 
         
© Webdesign: BS