site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 14a   Adresse: Amtsvejen 72    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Jungholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Jørgen Hansen 1651      
  2 Niels Jørgensen 1686      
  3 Hans Rasmussen 1687      
  6 Jens Madsen 1693      
  7 Morten Olsen 1695      
  8 Jørgen Jensen 10.3.1699      
  9 Niels Jørgensen 1.4.1754 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
  10 Jørgen Nielsen 28.4.1787 Søn af forrige fæster   2) Fæste Designation
  11 Chirurgus Friderich Wappenhaus 26.6.1809     3) Fæste Designation
  12 Samuel Hanach English 20.2.1816     4) Fæste Designation
  13 Lars Jørgensen 15.3.1821 Købt for 800 Rbd.   5) Fæste Designation
  14 Niels Hansen 18.10.1857 Svigersøn til forrige ejer    
  15 Ane Kirstine Larsen 17.4.1884 Forrige ejers enke i uskiftet bo    
  16 Jens Hansen 17.4.1884 Svoger til forrige ejer    
  17 Hans Madsen Olsen 6.2.1892 Nevø til forrige ejer. Ved fogedudlægsskøde    
  18 Rasmus Jensen 23.6.1904      
  19 Jens Peter Christian Jensen 12.11.1908      
  20 Andreas Dohn og L.P. Johansen 7.12.1911      
  21 Lars N. Larsen 17.8.1912      
  22 Jens Jensen 8.11.1912 Søn af tidl. ejer Rasmus Jensen    
  23 Olav Nielsen 11.12.1969      
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 17 og 16        
Gården brændte 4. april 1786 og 12. april 1891
             
Kildehenvisninger:          
  1) Niels Jørgensen ungkarl antager gaarden No 17 hartkorn 7-1-1-1, Skovskyld 1 f., som Faderen Jørgen Jensen er fradød, og Moderen afstaar. Bygningerne 4 Længer.Giver i Indfæstning 6,4 Rd.
 
   
  2) Landsoldat Jørgen Nielsen fæstet den Gaard No 17 af Ager og Engs Hartkorn 7 tdr, 1 skp, 1 fr, 2 alb og skovskyld 1 fr, som hans Fader Niels Jørgensen er fradød, og Enken hans Moder til hannem godvillig har afstaaed mod Undertag. Betaler udi Indfæstning 30 Rd.    
  3) Chirugus Friderich Wappenhaus skødeato 22. Juni 1809 paa Gaarden Jungholm med tilligende Jorden af hartkorn 6-4-2 19/38 efter Jørgen Nielsen. Betalt Rekognition med 25 Rd.    
  4) Samuel Hanach English forevist Skøde dateret 31. Januar 1814 paa Gaarden Jungholm med tilligende Jorder af hartkorn 6-2-1 1/4, som Fred. Wappenhaus til ham har afhændet og betaler som Rekognition 46,84 Rd.    
  5) Lars Jørgensen forevist Skøde dateret 29. December f.aa. paa Gaarden Jungholm med tilligende Jorder af hartkorn 6-2-1 1/4, som forhen har tilhørt Samuel Hanach English og betaler i Rekognition 31,24 Rd.     
             
 
         
© Webdesign: BS