site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 13a   Adresse: Regnholmvej 1    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Tostrupgaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Peder Andersen 1686      
  2 Anders Jensen 15.3.1697      
  3 Morten Jensen 1712      
  6 Peder Mortensen 1751 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
  7 Peder Larsen Basse 27.12.1783 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
  8 Hans Olsen 19.11.1807 Mageskifte mellem Bredtofte og Tåstrupgaard    
  9 Hans Nielsen 13.11.1809 Gift med forrige ejers enke   3) Fæste Designation
  10 Niels Hansen 26.2.1833 Søn af Hans Olsen    
  11 Anders Jensen 11.12.1845 Svoger til forrige ejer    
  12 Erland Larsen 31.5.1875 Brorsøn til forrige ejer    
  13 Lars Andersen Larsen 15.7.1912 Søn af forrige ejer    
  14 Jens Erland Larsen 16.12.1960 Søn af forrige ejer    
  15 Bent Sørensen 22.5.1969      
  16 Bent Ole Retvig 11.5.1971      
  17 Tyge M. Bjørnes 26.11.1971      
  18 Marianne Bløndal og Poul Hansen 21.1.2002      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 9 og 12        
    Også omtalt som Tofterup og  Tåstrupgaard      
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 3 km. Tlf. 21 over Arresø Central. Gården ligger c. 11 km fra Hillerød. Ejer: Lars Andersen Larsen er født på ejendommen 18.2.1883 og gift med Johanne Larsen født i Kvinderup i Slangerup Landsogn 12.9.1885.    
    Hartkorn 4 Tdr. 2 skp., 3 Fdkr., 1 Alb. Ejendomsskyld 30.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 15.000 kr. Areal 66 Tdr. ld. deraf Ager 63½, mose 1½, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:  Helbrak, rug, ½ rug, ½ hvede, roer, ½ roer ½ kartofler, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er af blandet beskaffenhed. Der holdes 12 køer, 24 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 6 plage og føl samt 2 får. Sidste år solgtes ca. 40 fedesvin    
    Tostrup har sit navn fra udskiftningstiden. Den ligger frit midt på sine marker, hvis jorder er flade, med vid udsigt til alle sider. Hovedbygningen ligger i den nordlige side af grådspladsen og er af grundmur med rørtag, avlsbygningerne er dels af grundmur, dels af bindingsværk med stråtage.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Peder Mortensen ungkarl antager gaarden No 12 hartkorn 7-1-1-2, Skovskyld 1 f., som Morten Jensen er fradød, og Enken formedelst Aldersom og Svaghed afstaar. 3 Længer i slet Stand, som fæsteren istandbringer og giver i Indfæstning 8 Rd.
 
   
  2) Ungkarl Peder Larsen Fæstet den Gaard af Ager og Enge Hartskort 7-1-1-2 og Skovskyld 1 f under Matrical No 12, som Peder Mortensen er fradød, hvis enke han ægter. Fæsteren betaler alle Restancer og Reporterende Udgifter og Afgifter. Siden Gaarden er slet og paa Bygningen meget Bræstfald befries han for Fæste.    
  3) Hans Nielsen, der har ægtet Enken efter afdøde Hans Olsen, nemlig Maren Hansdatter, og saaledes blevet Eier af Gaarden Taastrup med Jorder af hartkorn 6-1-1. Rekognition med 25 Rd.    
 
         
© Webdesign: BS