site search by freefind
Borup Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 3a   Adresse: Borupvej 68    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Borupgaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Anders Jensen 1599      
    Rasmus Jensen 1616      
    Anders Olsen 1628      
    Ejler Olsen og Ole Andersen 1680      
    Jens Pedersen 1687      
    Christen Nielsen 1716      
    Lars Hansen 17.2.1750 Gift med forrige fæsters enke. Sognefoged. Herefter gmd i Veksø   1) Fæste Designation 
    Rasmus Nielsen 13.4.1778 Sognefoged og svigersøn til forrige fæster   2) Fæste Designation
    Lars Rasmussen 4.4.1821 Søn af forrige ejer    
    Jens Larsen 16.3.1837 Gift med forrige ejers enke   3) Fæste Designation
    Hans Hansen 26.7.1867      
    M. Frederik Philip Struck 2.8.1906 Købesum kr. 60.000    
    Jens Chr. Jensen 28.6.1910 Øllingegaard 1922-26    
    Christen og Hans Christensen 3.1.1912      
    Peder Christian Madsen 22.12.1913 Købesum kr. 88.000   4) Bemærkninger
    Kristian Jeppesen 10.3.1923      
    Niels Oluf Jensen 2.12.1927 Købesum kr. 116.000    
    Ejner Lynge 6.8.1929 Købesum kr. 135.000    
    Børge Lynge 10.6.1966 Søn af forrige ejer    
    Pro Domo ApS 5.4.1999      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gård nr. 1,  senere nr. 3        
    Udbygningerne brændte ned i 1900 samtidig med Lundegaard      
Danske Gaarde i tekst og billeder af Landbrugscand. J. Jespersen 3. bind 1926:    
    Ejer Kr. Jeppesen.  Postadresse Skævinge. Tlf. 20 Skævinge. Matr.nr. 3 a Borup, Gørløse Sogn. Købstad Hillerød 10 km. Jernbanestation Skævinge 3 km. Lys og kraft fra Nordsjællands Højspændingsværk.    
    Hartkorn 10 Tdr. 6 skp., 3 Fdkr., 2¼ Alb.  Ejendomsskyld 100.000 kr. Jordværdi 65.000 kr. Brandassurance for bygninger 81.200 kr.  Areal 49 Hektar, deraf Ager 48, have og gårdsplads 1.     
    Bygningerne er af grundmur, hovedbygningen i 1 etage med høj kælder, frontespice, og paptag, de i 1900 opførte avlsbygninger med skifertag, en svinestald dog med stentag. Gården har indkørsel fra vejen mellem Borup og Gørløse.    
Kildehenvisninger:          
  1) Laurs Hansen Ungkarl antager Gaard No 1 af hartkorn 10-4-1, som Christen Nielsen er fradøed. Bygningen er 4 Længer i temmelig Stand. Han ægter Enken og svarer fra Dato, bekommer fuld Besætning og giver i Fæste 13,2 Rd.    
  2) Landsoldat Rasmus Nielsen fæster Gaarden No 1 af Agers og Engs hartkonr 10-4-1, som Lars Hansens sidst har beboet og nu godvillig har afstaaet. Fæsteren betaler Restancen. Bygninger og Besætning i god Stand. Giver i Fæste 14,16 RD    
  3) Jens Larsen foreviist Vielsesattest af 1. Marts 1837, hvorefter han har ægtet Lars Rasmussens Enke og dermed er blevet Eier af Gaarden Borupgaard med Jorder af hartkorn 10-4-1 samt en Parcel fra Gaarden Heslebjerg i Gjørløse af hartkorn 7 Skp. Recognitionen af disse Eiendomme er erlagt med 44 Rd.    
  4) Tdl. Tvedegaard, Harløse og senere Hotel Strandborg Frederiksværk og senere repræsentant af landbrugsmaskiner. Omtales af sønnen Poul i 'Folk og Minder fra Nordsjælland 1980'    
Større danske Landbrug af Forstander J.J. Hansen 1930:      
   

   
© Webdesign: BS