site search by freefind
Borup Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 4a   Adresse: Borupvej 78    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Lundegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Joen Rasmussen 1599      
    Hans Larsen 1616      
    Søren Hansen 1654      
    Lars Pedersen 1656      
    Lars Christensen 1687      
    Lars Christensen og Rasmus Olsen 1700      
    Rasmus Olsen og Henning Hermansen 1704      
    Rasmus Olsen 1711      
    Anders Pedersen 1732     1) Fæste Designation 
    Anders Larsen 5.5.1755     2) Fæste Designation
    Bent Andersen 13.12.1779     3) Fæste Designation
    Niels Olsen 20.12.1797 Gift med forrige fæsters enke   4) Fæste Designation
    Bendt Nielsen 15.8.1836 Søn af forrige ejer. Sognefoged   5) Fæste Designation
    Herman Busch 11.9.1861      
    Rasmus Kopp 17.10.1867      
    Mourits Johan Døcher 13.12.1871      
    Mathias Jens Mathiassen 17.1.1889 Medlem af sognerådet. Herfra til Dyrelund i Skævinge    
    P.C. Christensen 2.10.1916 Købesum Kr. 134.000    
    Herman Nicolaj Oldenburg 15.2.1917      
Charles Ferdinand Juhl 11.9.1918
    Johannes Ring 9.12.1919      
I.P. Svendsen og L. Madsen 6.4.1921
    Henry Rasmussen 27.4.1921      
    F. W. Breit 7.2.1923 Fogedudlægsskøde    
    Bent Mousten 29.11.1924      
    Christian Jacobsen 18.3.1925      
    Erhardt og Leif Hahn 6.9.1940 Købesum kr. 170.200    
Bent Aarslew-Jensen 6.11.1950 Købesum kr. 400.000
    Hans Christensen 20.10.1953 Købesum kr. 395.000    
Per Kristensen 23.12.1977 50%. Søn af Hans Christensen
Per Kristensen 21.4.1999 Eneejer
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gård nr. 4,  senere nr. 4        
    Gården brændte fuldstændig ned i 1900 og blev genopbygget      
Danske Gaarde i tekst og billeder af Landbrugscand. J. Jespersen 3. bind 1926:    
    Ejer Chr. Jacobsen.  Postadresse Skævinge. Tlf. 26, 4 Freerslev. Matr.nr. 4a Borup, Gørløse Sogn. Købstad Hillerød 10 km. Jernbanestation Skævinge 3 km. Lys og kraft fra Nordsjællands Højspændingsværk.    
    Hartkorn 12 Tdr. 4 skp., 0 Fdkr., 0 Alb.  Ejendomsskyld 112.000 kr. Jordværdi 78.000 kr. Brandassurance for bygninger 70.000 kr.  Areal 75½ Hektar, deraf Ager 70¼, eng 3¼, have og gårdsplads 1, andre arealer    
    Bygningerne er af grundmur, hovedbygningenmed frontespice og stentag, avlsbygningerne med spåntag, kostalden med jernbjælker og hvælvinger. Gården har indkørsel fra vejen mellem Borup og Gørløse.    
Kildehenvisninger:          
         
  1) Anders Pedersen begiær Sal. Rasmus Olsens fradøde Gaard af hartkorn 10-4-1. Bygningen er 44 Fag i god Stand. Besætning efter Forordningen. Betaler 16 Rd i Fæste.    
  2) Anders Laursen antager Gaarden No 4 af hartkorn 10-4-1, som Anders Pedersen er fradød og Enken afstaaer. Bygningen i maadelig Stand og bekommer Besætning Svarer fra Dato 12 Rd.    
  3) Gaardmand Bent Andersen fæster den Gaard i Borup No 4 af Agers og Engs hartkorn 10-4-1, som afgangne Anders Larsen sidst beboede og havde i Fæste, hvis Enke ham nu godvillig afstaaer. Fæsteren betaler Restancen og giver den gamle Enke Undertag. Betaler 30 Rd.    
  4) Niels Olsen ungkarl og Landsoldat af Mannerup, som har ægtet afdøde Bendt Andersens Enke Karen Pedersdatter, og med hende blevet Eier af Lundegaard med hartkorn 10-4-1. Betalt Recognition 42,12 Rd.    
  5) Bendt Nielsen foreviist Skjøde af 11. Juli d. A. fra Niels Olsen på Gaarden Lundegaard af hartkorn 10-4-1, hvoraf han har erlagt Recognitionen med 42 Rd.    
Større danske Landbrug af Forstander J.J. Hansen 1930:    
   

   
© Webdesign: BS