site search by freefind
Borup Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 2a   Adresse: Borupvej 69    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Øllingegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Niels Ibsen 1599      
    Peder Andersen 1616      
    Ole Marchusen 1644      
    Hans og Jørgen Olsen 1680      
    Jørgen Olsen og Jacob Hemmingsen 1696      
    Jørgen Olsen og Villum Pedersen 18.8.1705      
    Jørgen Olsen 1711      
    Hans Hansen 1715      
    Ole Hansen 1745 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation 
    Søren Pedersen 10.12.1750 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
    Hans Larsen 23.9.1767 Gift med forrige fæsters enke   3) Fæste Designation
    Jørgen Christensen 11.7.1800 Gift med forrige ejers enke   4) Fæste Designation
    Niels Hansen 1829 Søn af Hans Larsen    
    Israel Olsen 3.8.1830 Gift med forrige ejers enke    
    Niels Andersen 6.1.1846 Gift med forrige ejers enke og sognefoged    
    Anders Pedersen 17.3.1879 Tidl. Gadegård i Skævinge. Gift med Israel Olsens datter    
    Kirsten Marie Israelsdatter 8.5.1885 Forrige ejers enke    
    Peter Steen-Hansen 5.3.1901 Fogedudlægsskøde    
    Hans Skinder 7.4.1914      
    Hans Jensen Lønholt 18.12.1916      
    Hotelejer Nissen, København 11.1.1919

Købesum kr. 225.000

  5) FAA 11.1.1919
    Ejnar Traugott-Schwensen 9.6.1921

Svigersøn til forrige ejer

   
    Jens Chr. Jensen 13.10.1922 Borupgaard 1910-1912    
    Frederik H. Nielsen 23.10.1926 Købesum kr. 180.000    
    Vagn Stenbock Nielsen 2.6.1936 Købesum kr. 134.725    
    Carl Møller 18.8.1959 Købesum kr. 835.000    
    Mogens Aare Jensen 28.3.1960 Købesum kr. 949.000    
    Svend Mathiasen 22.6.1967      
    Morten Krohn 20.6.1988      
    Realkredit Danmark 6.12.1995      
    Øllingegaard Holding I/S 23.10.1997      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gård nr. 2,  senere nr. 2        
    1925 blev gården flyttet ud og de nuværende bygninger opført      
    1940 frasælges matr.nr. 2 f til Skævinge Hørskætteri A/S       
    Fra 1996 har Øllingegaard Mejeri været drevet på gården      
             
Danske Gaarde i tekst og billeder af Landbrugscand. J. Jespersen 3. bind 1926:    
    Ejer Chr. Jensen.  Postadresse Skævinge. Tlf. 18 Skævinge. Matr.nr. 2 a mfl. Borup, Gørløse Sogn. Købstad Hillerød 10 km. Jernbanestation Skævinge 2½ km. Lys og kraft fra Nordsjællands Højspændingsværk.    
    Hartkorn 14 Tdr. 6 skp., 1 Fdkr., 1¼ Alb.  Ejendomsskyld 140.000 kr. Jordværdi 90.000 kr. Brandassurance for bygninger 116.000 kr.  Areal 76 Hektar, deraf Ager 68¼, eng og mose 6, have og gårdsplads 1    
    Ejeren købte ejendommen i 1922 af Traugott Schwensen, der i 1920 havde overtaget den efter sin svigerfader A. C. Nissen.  
    Bygningerne er af grundmur, hovedbygningen i 1 etage med høj kælder, frontespice, takkede gavle og tegltag, avlsbygningerne, der er opførte i 1922, med muret trimpel og skifertag, staldene med jernbjælker og hvælvinger. Til ejendommen hører et arbejderhus. Gården ligger ved vejen mellem Borup og Gørløse.    
Kildehenvisninger:          
         
  1) Olle Hansen begiær Faderen Hans Hansens fradøde Gaard No 2 hartkorn 10-4-1. Bygningerne 56 Fag i god Stand. Besætning efter Forordningen. Denne forsørger sin gamle taabelige Moder med Ophold hendes Livstid. 12 Rd i Indfæstning    
  2) Søren Pedersen fra Cronborg District antager Gaarden No 2, som Ole Hansen er fradød, hvis Enke han ægter. Bygninger er 4 Længer i sømmelig Stand. Bekommer fuld Besætning. Svarer for hartkorn 10-4-1 og giver i Indfæstning 12 Rd.    
  3) Hans Laursen ungkarl antager Gaarden No 2 af hartkorn 10-4-1, som Søren Pedersen er fradød, hvis enke han ægter. Bygningerne er 4 Længer i maadelig Stand. Bekommer nogenlunde Besætning. Svarer Restancerne og giver i Fæste 16 Rd.    
  4) Jørgen Christensen ungkarl af Giørløse, som har ægtet Hans Larsens Enke Catrine Madsdatter og med hende blevet Eyer af Øllingeggaard hartkorn 10-4-1 og svarer den nye Afgift fra 1800 Aars Begyndelse har betalt Recognition 42,12 Rd.    
  5)        
Større danske Landbrug af Forstander J.J. Hansen 1930:      
   

   
© Webdesign: BS