site search by freefind
Strø Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 12a   Adresse: Rugårdsvej 2    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Ruegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Hans Olsen        
  2 Christen Nielsen 1724      
  3 Niels Johansen 1751     1)Fæste Designation
  4 Gamle Niels Sørensen 7.4.1766 Arvefæsteskøde 1791   2)Fæste Designation
  5 Søren Nielsen ca. 1800 Søn af forrige ejer    
  6 Hans Hansen 19.1.1830 Svigersøn til forrige ejer   3) Fæste Designation
  7 Johanne Hansen 20.12.1874 Datter af forrige ejer    
  8 Christen Jørgensen 8.4.1877 Gift med forrige ejer    
  9 Johanne Jørgensen 1.7.1897 Forrige ejers enke    
  10 Jørgen Peder Jørgensen 19.10.1916 Søn af forrige ejer    
  11 Hans Peter Jensen 30.3.1949 Svigersøn til forrige ejer    
  12 Ingrid Jensen 10.6.1991 Skifteretsatt. - forrige ejers enke    
  13 Bent Brest Nielsen 27.3.1992      
  14 Jens Balslev Jørgensen og Bo Stig Jensen        
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Hartkorn 11-6-1 og dernæst 7-4-0-1½  og 6-5-0-2 2/5 i 1844    
    1718 gård nr. 4 og dernæst gård nr. 10      
    1718 gård nr. 4, der i 1724 opdeles i Vejgaard og Ruegaard      
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
             
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 2 km. Gården ligger c. 7 km fra Frederikssund. Ejer: Jørgen Peter Jørgensen født på ejendommen 3.4.1881.    
    Hartkorn 5 Tdr. 1 skp. 2 Alb. Ejendomsskyld 32.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 20.000 kr. Areal 55 Tdr. ld. deraf ager 53½, mose ½ og have og gårdsplads 1. Af agermarken drives 48½ td. ld.  i en 7 marksdrift: Benyttet  brak, ½ rug, ½ hvede, ½ roer, ½ kartofler, byg, havre og 2 års græs. 3 td.ld. dyrkes med turnips og 2 td.ld. med frøavl. Jordens bonitet er lermuldet på lerunderlag. Der holdes 11 køer, 18 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 3 plage og 2 får. Sidste år solgtes ca. 40 fedesvin.    
    Ruegaard er en gammel slægtsgård, idet den har været i samme families eje siden udskiftningen. Den nuværende ejer har overtaget gården efter sin mor, enkefru Johanne Jørgensen f. Hansen, som havde fået den ved hendes mand, Christen Jørgensens død i 1889.     
    Af dens jorder er 2/3 jævnt og 1/3 kuperet terræn. Hovedbygningen ligger i den s. side af gårdspladsen, omgivet af en stor, gammel have; den har en tilbygning mod S. og er opført af grundmur. Avlsbygningerne er af bindingsværk med stråtage med undtagelse af den østre længe, som dels er støbt og dels af brundmur med stråtag.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Niels Johansen, Landsoldat ved Friderichsborg Compagnie, er formaaet at antage Gaard No 4 af hartkorn 7-4-0-1½, som Christen Nielsen der er syg og sengeliggende samt gammel afstaar. Bygningen er ikkun slet. Fri Indfæstning    
  2) Niels Sørensen antager Gaard No 4 af hartkorn 7-4-0-1½, som Niels Johansen er fradømt. Bygningerne er 3 Længer i slet Stand, som Fæsteren reparerer. Ikkun ringe Besætning. Fri Indfæstning    
  3) Hans Hansen forevist Skjøde af 19. Januar paa gaarden Rugaard med Hartkorn 6-5-2 2/5, som Gaardmand Søren Nielsens Enke til ham haver afhændet. Den bestemte Recognition 26 Rd Sølv har Hans Hansen erlagt med Recognitionen 26,78.    
 
© Webdesign: BS