site search by freefind
 
Under hver matrikel fås
  • Hovedside

  • Datablad

  • Jordareal

  • Portrætfotos og gårdfotos

  • Kildemateriale

Strø ejerlav - matrikeloversigt

Matrikel 1a,

Matrikel 2a,

Matrikel 3a, Strøvej 57, Brydegaard

Matrikel 4a, Strøvej 73, Følholm

Matrikel 5a, Strøvej 68, Hyllegaard

Matrikel 6a, Smedevej 9, Strøgaard

Matrikel 7a, Strøvej 84, Lundedal

Matrikel 8a, Strøvej 85, Stenhøj

Matrikel 9a, Dyrelund

Matrikel 10a, Smedevej 21 A, Vejgaard

Matrikel 11a, Rugårdsvej 1, Bredspjæld

Matrikel 12a, Rugårdsvej 2, Ruegaard

Matrikel 13a, Avedegaard

Martrikel 14a, Lille Havelsevej 161, Lyngsholm

© Webdesign: BS