site search by freefind
Strø Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 5a   Adresse: Strøvej 68    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Hyllegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Peder Nielsen       ML 1700
  2 Niels Nielsen før 1718 Søn af forrige fæster   1) 
  3 Niels Nielsens enke        
  4 Andres Andersen 1762     2) Fæste Designation
  5 Hans Bendsen 1768 Sognefoged i 1787   3) Fæste Designation
  6 Mads Nielsen 1810 Svigersøn til forrige ejer    
  7 Mogens Jensen 1.4.1811 Gift med forrige ejers enke    
  8 Hans Madsen 10.1.1835 Søn af Mads Nielsen    
  9 Rasmus Mortensen 16.1.1862 Svoger til forrige ejer    
  10 Hans Christensen Mortensen 25.6.1907 Brodersøn til forrige ejer    
  11 Alfred Mortensen 1.5.1940 Købesum Kr. 72.000, Brodersøn til forrige ejer og sognerådsformand Strø    
  12 Hans Jørgen Mortensen 25.10.1972 Skøde på halvdelen, søn af forrige ejer    
  13 Hans Jørgen Mortensen 10.8.2004 Hele ejendommen    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    ML 1700 gård nr. 11 med hartkorn 6-8-4, senere 7-4-1½      
    1718 gård nr. 7 og dernæst gård nr. 3      
             
Kildehenvisninger:          
  1) Frederiksborg Rytterdistrikts Hovedkrigs- og portionsjordebog    
  2) Andres Andersen, Ungkarl, antager Gaard No 7 og 11 af hartkorn 11-2-2¼, som Niels Nielsen er fradød, og Enken afstaar med fuld Besætning. Bygningerne som 4 Længer er ikkun ringe, hvilke Fæsteren paa egen Regning bringer i Stand og derfor accorderet Fæste for 8 Rd.    
  3)  Hans Bendsen, Huusmand, antager Gaarden No 11 af hartkorn 11-2-2 1/4, som Anders Andersen er fradømt. Bygningerne 4 længer i slet Stand. Ikkun maadelig Besætning. Fri Indfæstning.
 
   
             
           
 
© Webdesign: BS