site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 9a   Adresse: Strøbjergvej 3    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Krebsøgaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Jens Jørgensen 1582      
    Ole Rasmussen 1635      
    Ole Ibsen 1640      
    Lars Jensen 1644      
    Drives af Anders Hansen 1648 Ødegaard    
    Søren Olsen 22.7.1655      
    Hans Jensen 8.10.1660 I 1670 er gården forarmed og der svares ikke landgilde   1) Fæste Designation
    Unge Hans Hansen 1676      
    Aage Sørensen 1687      
    Mads Hansen 10.3.1698 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
    Peter Sønnesen 6.4.1700 Bytter gård med Mads Hansen   3) Fæste Designation
    Villum Christensen 1.12.1706     4) Fæste Designation
    Ole Mortensen 4.10.1737     5) Fæste Designation
    Hans Pedersen 8.6.1757 Gift med forrige fæsters enke   6) Fæste Designation
    Hemming Olsen 17.11.1774 Søn af Ole Mortensen   7) Fæste Designation
    Hans Hemmingsen 9.1.1824 Søn af forrige ejer   8) Fæste Designation
    Hans Olsen Jørgensen 17.6.1848 Skøde fra forrige ejers enke og svigersøn til forrige ejer    
    Søren Christensen 24.1.1850 Gift med forrige ejers enke   9) Fæste Designation
    Forrige ejeres arvinger 11.9.1902     10) Fæste Designation
    Hans Peder Hansen 23.2.1903      
    Oluf Pedersen 21.2.1918      
    Niels Larsen 7.8.1919      
    Poul Erik Larsen 1946 Forpagter gården af sin far    
    Steen Klokkeholm Larsen 22.2.1988      
    Hans, Randi og Christian Wilmerskov      
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 13.  1664: Nr. 9.  1688: Nr. 4.  1718: Nr. 4.  1796: Nr. 8.    
    Oprindelig gård sammen med Lysegaard matr.nr. 17a frem til 1718, hvor gården deles i 2 - Lysegaard og     
    Krebsøgaard        
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Hans Jensen fæster gaarden som Søren Olsen er rømt.    
  2) Mads Hansen fra Græse fæster gaarden som Aage Sørensen er fradød. Han ægter enken. Giver ingen indfæstning.    
  3) Mads Hansen og Peder Sønnesen bytter gaarde med hverandre og medtager alt deres eget indbo.    
  4) Villum Christensen, Landsoldat nr. 11 ved Kaptajn Uhrnes kompagnie, fæster gaarden efter Mads Hansen. Hartkorn 11 tønder og 5 skepper. Ingen indfæstning da gaarden er meget forfalden.    
  5) Ole Mortensen fæster Villum Christensens gaard nr. 4. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Bygningen såvel som besætningen er ringe.    
  6) Ungkarl Hans Pedersen antager gaard nr. 4 som Ole Mortensen er fradød. Han ægter enken. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Bygningen er i 3 længder, der behøver en del reparation. Besætningen er mådelig, dog må han for egen bekostning købe et par bester.    
  7) Hemming Olsen fæster gaard nr. 4 som stedfaderen Hans Pedersen er fradød og moderen afstår mod at nyde fri husly. Bygningen er 3 længder i mådelig stand. Bekommer nogenledes besætning. 10 rigsdaler i indfæstning.    
  8) Skøde fra Hemming Olsen til Hans Hemmingsen for 1600 rigsbankdaler.    
  9) Vielsesattest som adkomst for Søren Christensen, da han er blevet gift med Hans Olsen Jørgensens enke Marie Hansdatter.    
  10) Skifteattest som afkomst for Søren Christensens og Marie Hansdatters arvinger Marie, Karen, Hans, Christiane, Anders, Ellen Sophie og Christian Sørensen.    
 
© Webdesign: BS