site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 8a   Adresse: Strøbjergvej 10 B    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Kraglegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Christoffer Jørgensen 1582      
    Oluf Pedersen 1611      
    Niels Olsen 1621      
    Ole Clemensen 1652      
    Jens Larsen 1664 1670: JL forarmed og giver ikke landgilde    
    Hemming Andersen 1685      
    Hans Christensen Smed og Christen Hansen 1713 Far og søn   1) Fæste Designation
    Christen Hansen 1718     2) Fæste Designation
    Anders Christensen 19.3.1757 Søn af forrige fæster   3) Fæste Designation
    Lars Christensen 26.3.1767     4) Fæste Designation
    Anders Christensen 7.3.1770     5) Fæste Designation
    Niels Pedersen 31.12.1782     6) Fæste Designation
    Villum Larsen 10.10.1795 Gift med forrige ejers enke   7) Fæste Designation
    Christen Andersen 31.12.1800 Gift med forrige ejers enke   8) Fæste Designation
    Anders Christensen 1.3.1835 Købekontrakt 1833.    
    Christian Røber 11.8.1842 Hjælpelærer hos sin far i Sigerslevøster    
    Hans Sylvest 1.9.1863 Tidl. Hansegaard. Købekontrakt 1861    
    Hans Pedersen Sylvest 30.5.1881 Nevø til forrige ejer    
    Hans Peder Sylvest 30.3.1903 Nevø til forrige ejer    
    Svend Tage Sylvest   Søn af forrige ejer og sognefoged    
    Ingelise Hansen 22.6.1995      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 8.  1664: Nr. 6.  1688: Nr. 11.  1718: Nr. 13.  1796: Nr. 6.    
    Den 8/8 1700 bliver gaarden tillige med Peder Sønnesens stuelænge ved en ildebrand lagt i aske. Frihed med skatter i 2 år.    
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Christen Hansen er forundt 4 tønder af gaard nr. 11 som han får tillige med faderen Hans Christensen Smed på gaard nr. 2. Da han ingen besætning har ydes der frihed til januar 1715. Hans Christensen har tillige hus nr 2, der tillægges denne gaard.    
  2) Christen Hansen fæster gaarden som hans fader, Hans Christensen sidst havde og afstår. Hartkorn 7 tønder. Faderen nyder for sig og hustruen, deres livstid af 2 skepper hartkorn. Bygningen er 30 fag, meget gode. Besætningen er efter forordningen. Indfæstning 2 3/4 rigsdaler.    
  3) Anders Christensen antager gaard nr. 13 som faderen Christen Hansen afstår på grund af alder og skrøbelighed. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Bygningen er 4 små længder i nogeledes stand. Den gamle restance på 34 rigsdaler bliver han ukrævet, men betaler restancen fra forrige år på 9 rigsdaler, 4 mark og 10½ skillinger. Indfæstning 6 rigsdaler.    
  4) Lars Christensen fæster gaard nr. 13 som Anders Christensen afstår. Bygningen er 4 små længder i mådelig stand. Fæsteren bliver fri for formandens restance.    
  5) Indsidder Anders Christensen fæster gaard nr. 13 som Lars Christensen er fradømt. Bygningen er 4 små længder i slet stand. Besætningen beløber sig til 64 rigsdaler. Der ydes 12 rigsdaler i hjælp til en hest. Ingen indfæstning.    
  6) Ungkarl Niels Pedersen, for liden til soldat, fæster gaard nr. 13 som Anders Christensen, på grund af fattigdon, ej længere kan bestride. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Fæsteren betaler alle restancer, afgifter og 16 rigsdaler i indfæstning.    
  7) Villum Larsen som gifter sig med afdøde gaardmand Niels Pedersens enke og betalt rekognition af gaarden Kraglegaard. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Afgift 31 rigsdaler og 77 skillinger.    
  8) Christen Andersen, som ægter Villum Larsens enke Karen Jensdatter, som med hende er blevet ejer af Kraglegaard. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1  1/6 album, har betalt recognition 31 rigsdaler og 77 skillinger.    
 
© Webdesign: BS