site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 11a   Adresse: Langelinievej 6    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Brobjerggaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Christoffer Jørgensen 1582      
    Oluf Pedersen 1611      
    Niels Olsen 1621      
    Ole Clemmensen 1652      
    Jens Larsen 1664      
    Hemming Andersen 1685      
    Jens Pedersen 1713 Gift med forrige fæsters enke    1) Fæste Designation
    Peder Christensen 18.3.1719     2) Fæste Designation
    Christen Pedersen 19.3.1743     3) Fæste Designation
    Søren Jensen 7.12.1748     4) Fæste Designation
    Jens Madsen 23.2.1779     5) Fæste Designation
    Mads Jensen 30.9.1811 Søn af forrige ejer   6) Fæste Designation
    Hans Madsen 4.1.1852 Søn af forrige ejer    
    Hans Peter Christensen 20.12.1888      
    Hans Sylvest Nielsen 24.4.1924      
    Niels Johansen 15.6.1925      
    Poul Henning Johansen ca. 1946 Forpagter af gården. Søn af forrige ejer    
    Knud Johansen   Forpagtningskontrakt 1954. Søn af Niels Johansen    
    Anders Wittenwiller 1.6.1983 Også ejer af Manslettegaard    
             
             
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 8.  1664: Nr. 6.  1688: Nr. 11.  1718: Nr. 12.  1796: Nr. 10.    
    Den 8/8 1700 bliver gaarden tillige med Peder Sønnesens stuelænge ved en ildebrand lagt i aske. Frihed med skatter i 2 år.
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Frederikssund, hvortil c. 7 km. Ejer: Hans Peter Christensen Sylvest født i Sigerslevvester 10.7.1865 og gift med Maren Sophie Hansen, født i Herløv (Nr. Herlev) 6.3.1864    
    Hartkorn 6 Tdr. 3 skp.  1 ¾ Alb. Ejendomsskyld 35.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 24.000 kr. Areal 50 Tdr. ld. deraf Ager 49, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift: benyttet brak, hvede, byg, roer og vikker, byg eller blandsæd, havre og havre. Jordens bonitet er letmuldet på lerunderlag. Der holdes 14 køer, 15 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 6 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 65 fedesvin.    
    Brobjerggaard er arvefæste, men hørte tidligere under Frederiksbo Amts Rytterdistrikt. Den ligger omtrent midtvejs mellem Skævinge og Slangerup stationer, hvortil c. 5 km.    
    Hovedbygningen, der ligger i den s. side af gårdspladsen, er ligesom avlsbygningerne opført af grundmur med stråtag. Terrænet over jorderne er jævnt med gården midt i marken.    
       
             
Kildehenvisninger:          
  1) Jens Pedersen fæster Hemming Andersens fradøde gaard nr. 11. Han ægter enken og bekommer besætning efter skiftebogens indhold. Der ydes frihed til 1.1.1714    
  2) Peder Christensen, der før boede i Store Havelse, er tvunget til unge Jens Pedersens gaard. Hartkorn 7 tønder, 3 skepper og 2 fjerdingkar som han øde efterlod sig. Bygningen er 29 fag, heraf 9 slette. Besætningen er 5 bester. Ingen Indfæstning.    
  3) Christen Pedersen fæster Peder Christensens enkes frasatte gaard nr. 12. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar, 1 album. Bygningen er mådelig og besætningen er ringe.    
  4) Søren Jensen antager gaard nr. 12 som Christen Pedersen er fradømt. Fæsteren betaler afgiften og restancen for 1748 og reparerer bygningen. Ingen indfæstning.    
  5) Jens Madsen fæster gaard nr. 12 som Søren Jensen er fradød. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Han ægter enken, Svarer afgiften og betaler 30 rigsdaler i Indfæstning.    
  6) Mads Jensen har forevist skøde på gaarden Brobjerg som faderen Jens Madsen til ham har afstået.    
 
© Webdesign: BS