site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 12a   Adresse: Langelinievej 1 A (tidl. Langelinievej 8)  
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Manslettegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Oluf Pedersen 1582      
    Peder Ibsen Jyde 1616      
    Ole Larsen 1621      
    Mads Nielsen 1640      
    Anders Jørgensen 1646      
    Jørgen Andersen 9.7.1650 Underfoged i 1670    
    Ole Jensen 1683     1) Fæste Designation
    Morten Joensen 1710     2) Fæste Designation
    Morten Mortensen 6.12.1757     3) Fæste Designation
    Anders Nielsen 25.3.1774     4) Fæste Designation
    Hans Olsen 22.1.1791     5) Fæste Designation
    Anders Svendsen 27.9.1817 Gift med forrige ejers enke    
    Johanne Andersdatter 15.9.1831 Forrige ejers enke    
    Jens Larsen 15.9.1831 Svigersøn til Johanne Andersdatter    
    Jens Jensen 2.6.1847 Vielsesattest som adkomst    
    Carl Frederik Larsen 1.8.1875 Fra forrige ejers enke Kirsten Olsdatter    
    Hans Andreas Sørensen 20.12.1879 Kongshøjgaard fra 1922    
    Niels Christian Johansen 15.3.1917 Herefter ejer af Brobjerggaard    
    Gunnar Jensen 15.6.1925      
    Peter Frederik Petersen 29.2.1928 Købesum kr. 40.500    
    Frederik Olsen 6.7.1928 Købesum kr. 45.000    
    Oluf Peter Christian, Hans Johannes og Ane Margrethe Olsen 18.6.1946 Børn af forrige ejer    
    Svend Rasmussen 18.5.1961      
    Anders Wittenwiler   Også ejer af Brobjerggaard    
             
             
    Matr.nr. 12 f, Langelinievej 8:      
             
    Connie Hansen og Lars Sørensen 24.2.2011      
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Gård nr. 5.  1664: Nr. 11.  1688: Nr. 7.  1718: Nr. 8.  1796: Nr. 11.    
    I 2011 bliver gårdens bygninger solgt og får adressen Langelinievej 8 med matr.nr. 12 f    
Jorden med matr.nr. 12 a får adressen Langelinievej 1 A
             
Kildehenvisninger:          
  1) Jørgen Andersen fæster gaarden som Anders Jørgensen er fradød. Indfæstning 2 rigsdaler.    
  2) Morten Joensen fæster Ole Jensens fradøde gaard. Bekommer fuld besætning. Indfæstning 4 rigsdaler.    
  3) Morten Mortensen fæster gaard nr. 8 som Morten Joensen for lang tid siden er fradød og enken afstår på grund af alder. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2  fjerdingkar og 1 album. Bygningen er i 3 længder. Bekommer den besætning der er på gaarden.    
  4) Anders Nielsen er formået af antage Morten Mortensens fradømte gaard nr. 8. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album. Bygningen er 4 længder i ganske slet stand. Bekommer ikkun ringe besætning, der beløber sig til 26 rigsdaler. Fæsteren er fri for formandens restance og der ydes 24 rigsdaler i hjælp til 2 heste. Til bygningen ydes 16 rigsdaler og 42 stolper á 4 alens længde. Til vogntøj ydes 2 skovlæs eg og bøg. Ingen indfæstning.    
  5) Hans Olsen fæster gaard nr. 8 som Anders Nielsen sidst beboede og på grund af fattigdom afstår. Da gaarden er øde modtog han den uden indfæstning.    
 
© Webdesign: BS