site search by freefind
 
 
Skævinge Ejerlav, Skævinge Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 27a   Adresse: Markebækvej 5 B    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Krogsaagaard      
             
      Overtager      
    Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Anders Jensen og Morten Nielsen     MT 1700
    Frederik Torbensen og Torben Frederiksen   Formentlig far og søn   Landgildejordebog 1715
    Frederik Torbensen ca. 1718     Hovedkrigsportionsbog 1718
    Lars Albretsen 13.12.1752     1) Fæste Designation
    Hans Pedersen 24.1.1766 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
    Lars Hansen 5.7.1796 Søn af forrige fæster   3) Fæste Designation
    Lars Hansen 14.7.1816 Gift med forrige ejers enke   4) Fæste Designation
    Anders Pedersen 26.7.1853 Gift med forrige ejers enke    
    Ole Olsen 28.3.1866 Svigersøn til forrige ejers kone. Sognerådsformand 1873-1875    
    Lars Hansen Olsen 30.4.1908 Søn af forrige ejer    
    Anna Bertine Hansine Laurine Olsen 13.8.1927 Forrige ejers enke i uskiftet bo    
    A/S P. Bolvig 3.2.1961      
    Thorkil Petersen 7.5.1968 Tillige med Aavedegaard, Strø    
    Martha Petersen 23.2.1995 Forrige ejers enke iflg skifteattest    
    Christina og Claus Porsgaard 3.8.2000      
    Ann Hoffman og Carsten Jensen 4.3.2015      
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gård nr.  17 og senere nr. 18 og 9        
    Gården brændte 4. januar 1998 og blev nyopført i år 2000      
             
             
             
             
Kildehenvisninger:          
             
  1) Laurs Albretsen antager Gaarden No 17 af hartkorn 7-5-1-2 17/22 og Skovskyld 1 5/11 alb., som Frederik Torbensen formedelst sin og Hustruens  høje Alderdom og Skrøbeligheds Skyld ej længere kand vedblive. Bygninger er 4 Længer i slet Stand, som Fæsteren reparerer paa egen Bekostning. Bekommer ikkun maadelig Besætning og behøver et par Bæster, som han selv anskaffer og lovet hiælp af 12 Rd, men derimod bliver fri forden gamle Restance samt fri Indfæstning.    
  2) Hans Pedersen Ungkarl antager Gaard No 17 af Hartkorn 7-5-1-2 17/22 og Skovskyld 1 5/16, som Lars Albretsen er fradød, hvis Enke han ægter.  Bygningerne er 4 Længer i maadelig stand undtagen den ene, som Fæsteren paa egen Bekostning istandbringer. Nogenlunde Besætning. Svarer fra Dato og giver i Indfæstning 8 Rd.    
  3) Lars Hansen er tilskjødet sin Fader Hans Pedersens Gaard, Krogsaagaard, kaldet af hartskorn som sidstnævnte .. Og for Recognition at betale frit    
  4) Lars Hansen, som ifølge forevist Vielsesattest, er ægteviet til Enken efter afgangne Gaardmand Lars Hansen og saaledes er blevet Ejer af Gaarden Krogsaagaards Jorder af hartkorn 7-5-1-2 17/22 . Har af samme betalt den bestemte Recognition af 30 Rd Sølv som i NW  36,24    
             
 
 
 
 
 
© Webdesign: BS