site search by freefind
 
 
Skævinge Ejerlav, Skævinge Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 26a   Adresse: Krogvej 24    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Møllegaard      
             
      Overtager      
    Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Hagen Larsen       MT 1700
    Olluf Henrichsen        
    Peder Ollufsen 9.9.1726     1) Fæste Designation
    Hans Pedersen 14.10.1752     2) Fæste Designation
    Anders Jensen 31.10.1758     3) Fæste Designation
    Lars Pedersen 14.1.1764     4) Fæste Designation
    Christen Andersen 24.8.1774     5) Fæste Designation
    Bent Hansen 27.4.1778 Gift med forrige fæsters enke   6) Fæste Designation
    Lars Hansen 23.6.1787 Gift med forrige fæsters enke   7) Fæste Designation
    Karen Jensdatter 1819 Forrige ejers 2. hustru     
    Peder Hansen 27.11.1849 Plejesøn af forrige ejer. Iflg. Testamente opr. 31.3.1839    
    Lars Nielsen mlm. 1854 og 1860 Svigersøn til forrig ejer   FT 1850 Indsidder hos svigerforældrene
    Jens Nielsen ca 1866 Svoger til forrige ejer    
    Lars Nielsen 3.10.1878      
    Boline og Anders Peter Hansen 23.4.1910      
    Laurits Christian Hansen 9.2.1931 Søn af forrige ejer. Købesum Kr. 30.000    
    William Jensen 21.6.1946 Købesum Kr. 60.000    
    Peter Steen Rydahl 15.12.1987      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gård nr.  3 og senere nr. 22         
             
             
             
             
             
Kildehenvisninger:          
             
  1) Peder Ollufsen begiær Olluf Hendrichsens Gaard af hartkorn 8-4-2. Bygningerne 33 Fag maadelig Stand. Besætningen efter Forordningen. Indfæstning 8 Rd.    
  2) Hans Pedersen ungkarl antager Gaard No 3 af hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb. som Peder Ollufsen formedelst Alderdom og Svagheds skyld afstaaer. 4 Længer i maadelig Stand. 10 Rd i indfæstning    
  3) Anders Jensen Landsoldat ved det Friderichborgske Compagni antager Gaard No 3 af hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb. som Hans Pedersen er fradømt. Bygningerne i maadelig Stand. Fritages for indfæstning    
  4) Lars Pedersen antager Gaard No 3 af hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb., som Anders Jensen er fradømt. Bygningerne er 4 Længer i maadelig Stand. Ikkun ringe Besætning. Fri for indfæstning    
  5) Christen Andersen, Græse antager Gaard No. 3 af Ager og Engs hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb., som Lars Pedersen sidst beboede og er fradømt, men som i 3 Aar har staaet øde. Af Bygninger befinder paa Stedet ikkun 22 Fag Huus, og deraf 3 Fag i daarlig Stand og af Besætning i saavel udvendig som indvendig altsammen ....; derfor er Fæsteren accorderet fri for alle paa Gaarden hæftende Restancer og til Befæstnings Hjælp at skænke 80 m og Bygnings Hjælp 40 m samt et Aars Skattefrihed...til 40 Stolper og Toppen af samme til Gaardens øvrige .. og til Vægge 2 Skovlæs Elle. Fri Indfæstning    
  6) Forrig Landsoldat Bent Hansen  fæster den  Gaard No. 3 af Ager og Engs hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb., som sidst var beboet af Christen Andersen, der ved Døden er afgangen, hvis Enke han ægter. Fæsteren betaler Restancen og Afgivten fra Dato samt 16 Rd i Indfæstning.    
  7) Ungkarl Lars Hansen fæster Gaard No. 3 af Ager og Engs hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb., som Bendt Hansen er fradød, hvis Enke Fæster ægter. Betaler udi Indfæstning 30 Rd.    
 
 
 
 
 
© Webdesign: BS