site search by freefind
 
 
 
 
Skævinge Ejerlav, Skævinge Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 16a   Adresse: Føllegårdsvej 4    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Føllegaard el. tidl. Foldegaard    
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Jens Hansen og Jens Olsen   hver den halve gård   ML 1700
    Jens Olsen   Sognefoged    
    Niels Jensen 11.3.1762 Søn af forrige fæster   2) Fæste Designation
    Ole Nielsen 29.11.1771     3) Fæste Designation
    Hans Olsen 2.3.1782 Arvefæsteskøde i 1791   4) Fæste Designation
    Niels Hansen 1833 Søn af forrige ejer   1)
    Hans Sylvest Andersen 1851      
    Peter Sylvest Andersen 21.12.1860 Bror til forrige ejer    
    Maren Kirstine Hansdatter 31.1.1878 Forrige ejers enke    
    Jens Peter og Ane Marie Andersen 13.6.1912 Søskende og børn af forrige ejer    
    Hans Sylvest Andersen 16.9.1926 Bror til forrige ejere    
    Jens Morten Larsen 11.10.1926      
    Knud Larsen   Søn af forrige ejer    
    Ole Larsen 1981      
    Lene Hansen 10.7.1985 G.m. forrige ejer    
    Knud Mark Jakobsen 21.11.2001      
    Hillerød Kommune 25.4.2003      
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gård nr. 21 senere nr. 8        
    Hartkorn 11-2-7 senere 7-5-1-2 17/22 og 6-4-3-2¼      
    Hovedbygningen stilles til rådighed af Hillerød Kommune som kulturhus med mange aktiviteter  
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge.Gården ligger c. 11 km fra Hillerød. Ejere: Jens Peder Andersen og Marie Andersen, som begge er født på ejendommen henholdsvis 2.3.1863 og 15.8.1875.    
    Hartkorn 6 Tdr. 4 skp., 3 Fdkr., 2 ¼ Alb.  Ejendomsskyld 31.700 kr.  Brandassurance for bygningerne c. 15.000 kr. Areal 55 Tdr. ld. deraf Ager 54, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 9 marksdrift:  havre, helbrak, roer, byg, 1 års græs, byg, rug og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuldet på lerunderlag. Der holdes 16 køer, 16 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 3 plage. Mælken sælges til København.    
    Føllegaards jorder er et bølgeformet terræn, der strækker sig mod SV. Hovedbygningen ligger i den sydlige side af gårdspladsen og er af grundmur med stråtag. Avlsbygningerne er dels af grundmur, dels af bindingsværk med stråtage.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Frederiksborg Amts jordebøger    
  2) Niels Jensen, Ungkarl, antager Gaard Nr. 21af hartkorn 7-5-1-2½ og Skovskyld 1 5/11 alb, som Faderen Jens Olsen, Sognefoged,  formedelst Alderdom og Skøbeligheds Skyld afstaar med fuld Besætning. Bygningerne er 4 Længer i maadelig Stand, svarer fra Dags Dato og giver i Fæste 12 Rd.     
  3) Ole Nielsen formaaet at antage Gaard nr. 21 af hartkorn 7-5-1-2½ og Skovskyld 1 5/11 alb, som Niels Jensen er fradømt. Bygningerne 4 Længer i slet Stand. Ikkun ringe Besætning. Efter slige Omstaendigheder, er Fæsteren accorderet fri for Restancer samt Hjaelp 24 Rd og til Bygninger 16 Rd.    
  4) Hans Olsen fæstet den gamle Gaard Nr. 21 af Ager og Engs hartkorn 7-5-1-2 ½ og Skovskyld 1 5/11 alb., som Ole Nielsen sidst beboede og nu ei længere kan vedblive. Fæsteren betaler alle paa Gaarden hæftende Restancer og Udgifter samt Afgifter og fri Indfæstning    
             
             
 
 
 
© Webdesign: BS