site search by freefind
 
 
 
 
Skævinge Ejerlav, Skævinge Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 15a   Adresse: Meløsevej 9    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Stisegaard el Stimegaard    
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Snodstrup        
  2 Laurs Mortensen 1724     1) Fæste Designation
  3 Lars Jensen        
  4 Christen Andersen 1732     2) Fæste Designation
  5 Rasmus Larsen 1.10.1734     3) Fæste Designation
  6 Israel Olsen 25.2.1737     4) Fæste Designation
  7 Bodil Larsdatter 1788 Enke efter forrige fæster    
  8 Ole Israelsen ca. 1800 Søn af forrige ejer    
  9 Peder Olsen 6.9.1831 Gift med forrige ejers enke    
  10 Hans Olsen ca. 1837 Søn af Ole Israelsen    
  11 Ole Hansen 16.11.1868 Søn af forrige ejer    
  12 Søren Larsen Hansen 26.3.1908 Søn af forrige ejer. Sognerådsmedlem    
  13 Ellen Marie Hansen 1932 Enke efter forrige ejer    
  14 Aage Johannes Hansen 26.1.1937 Søn af forrige ejer. Sognerådsmedlem    
  15 Søren Lyng Hansen 16.3.1972 Søn af forrige ejer    
  16 Marianne og Henrik Rasmussen 9.9.1998 Datter af forrige ejer    
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Opr. Gård Nr. 15 senere nr. 17 og 7      
    Hartkorn 7 td. senere i 1908 53 tdr. land og i 1937 50 tdr. land      
    Bygningerne opført i 1922 og 1939      
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 3 minutters gang. Gården ligger c. 10 km fra Hillerød. Ejer: Søren Larsen Hansen er født på ejendommen 16.11.1882 og gift med Marie Hansen født i Skævinge sogn 11.11.1881.    
    Hartkorn 6 Tdr. 2 skp., 1 ¾ Alb.  Ejendomsskyld 30.000 kr.  Brandassurance for bygningerne c. 18.000 kr. Areal 53½ Tdr. ld. deraf Ager 52½, veje, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 9 marksdrift:  havre, helbrak, rug, roer, blandsæd, ½ kartofler ½ staldfoder, byg og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuldet på lerunderlag. Der holdes 10 køer, 16 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 3 plage og føl samt 5 får. Sidste år solgtes ca. 60 fedesvin    
    Stiesegaard, som i Amtsstuens bøger kaldes 'Stimegaard' har sit navn fra udskiftningstiden. Dens jorder er flade og strækker sig mod nord. Gården ligger ved vejen til Melløse. Gårdens bygninger er ældre, opførte af bindingsværk med stråtage, dels byggede af Ole Hansen og Hans Olesen. Hovedbygningen ligger i den nordlige side af gårdspladsen.    
Kildehenvisninger:          
             
  1) Laurs Mortensen nødet til ? Snodstrups gaard i November af hartkorn 7 Td. Bygninger 31 Fag alle meget slette. Besætnignen 6 smaa Bæster, 3 Køer, 6 Faar. Intet i indfæstning    
  2) Christen Andersen overtalt til at antage Lars Jensen fradømte øde Gaard af Hartkorn 7 td. Bygningerne 31 Fag slet Stand. Besætning 8 Bæster. Intet i indfæstning    
  3) Rasmus Larsen begiær Christen Andersens fradøde Gaard af hartkorn 7 td. Bygningerne er 41 Fag. Besætning efter Forordningen. Betaler Restancer, der var 14 Rd. Indfæstning 6 Rd. 4.    
  4) Israel Olsen overtalt til at antage Rasmus Larsens fradømte Gaard Nr. 15. Hartkorn 7 td. Bygningerne 34 Fag meget slet. Besætning tilsyneladende ingen. Intet i indfæstning    
             
 
 
 
© Webdesign: BS