site search by freefind
Lille Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 6a   Adresse: Ll. Lyngbyvej 18    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Tøpholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Rasmus Pedersen        
  2 Laurits Christensen 1686      
  3 Jens Hansen Risgaard 1687      
  4 Anders Pedersen 7.3.1697      
  5 Peder Andersen 1720 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
  6 Morten Pedersen 29.12.1781 Søn af forrige fæster   2) Fæste Designation
  7 Peder Mortensen 2.1.1810 Søn af forrige ejer    
  8 Peder Mortensen 1.10.1823 Gift med forrige ejers enke    
  9 Peder Pedersen 9.1.1851 Søn af forrige ejer i ds. 2. ægteskab    
  10 Oluf Jensen Olsen 1887 Udlægsskøde    
  11 Hans Nielsen 3.10.1887 Mageskifte med gård i Vinderød    
  12 Niels M. Nielsen og Jens Hansen Nielsen 23.4.1905 Sønner af forrige ejer    
  13 Rasmus Jensen 11.5.1905 Sognerådsformand. øbspris 31.900 kr.     
  14 Karl Aksel Jensen 14.2.1948 Søn af forrige ejer    
  15 Gunnar Olsen 27.6.1972      
  16 Jørgen Klausen 3.2.1993      
             
Oplysninger om ejendommen:        
             
    Gården er nr. 1 i den gamle matrikel.         
    Hartkorn i nye matrikel 1844 6-3-1-2¾        
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 5 km. Gården ligger c. 12 km fra Hillerød. Ejer: Rasmus Jensen er født i Kvinderup 28-7-1877 og gift med Karen Sørensen født i Strø 3.8.1880.    
    Hartkorn 6 Tdr. 4 skp. 3 Fdkr.  ½ Alb. Ejendomsskyld 31.000 kr. Brandassurance for bygningerne c. 22.000 kr. Areal 65 Tdr. ld. deraf Ager 50, eng 14, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift: Havre, benyttet brak, rug, ½ roer, ½ kartoftler, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er overvejende lermuldet på lerunderlag. Der holdes 9 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 4 får. Sidste år solgtes ca. 30 fedesvin.    
    Tøpholmgaard har sit navn efter nogle af markerne, der kaldes Tøpholmene. Jorderne er overvejende flade, og gården ligger i det nv. hjørne af marken. . Hovedbygningen ligger i den s. side af grådspladsen og er af ejeren opført i villastil af grundmur med tegltag; Avlsbygningerne er af grundmur med stråtage.     
             
Kildehenvisninger:          
  1) Peder Andersen sin gamle svage Fader Anders Pedersens Gaard, som formedelst Aldersdom afstaaes. Hartkorn 4-3. Bygningerne 32 Fag - de 16 slette.Besætningen er efter Forordningen 2 Rd i Indfæstning.
 
   
  2) Morten Pedersen 45 Aar gammel fæstet sin Fader, Peder Andersens, Gaard No 1 af Ager og Engs Hartkorn 6-3-1-1 7/32 og skovskyld 1 f, 1 1716 alb. Fæsteren betaler alle paa Gaarden hæftende Restancer og Afgifter, forretter Hoveriet og holder Bygning og Besætning stædse i fuldkommen Stand og betaler 18 rd i Indfæstning     
             
             
     
© Webdesign: BS