site search by freefind
Lille Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 5a   Adresse: Ll. Lyngbyvej 20    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Søgaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Olluf Mortensen       1) Matrikel 1686
  2 Rasmus Jensen 1686     1) Matrikel 1686
  3 Madtz Hansen 1687      
  4 Christen Madsen 1695     2) ML 1700
    Peder Christensen   Søn af forrige fæster    
  5 Jørgen Andersen 15.2.1719 Gift med forrige fæsters enke   3) Fæste Designation
  6 Jens Jensen 29.12.1755 Svigersøn til forrige fæster   4) Fæste Designation
  7 Rasmus Willumsen 24.4.1771     5) Fæste Designation
  8 Unge Ole Olsen 3.12.1819 Rasmus Villumsens svigersøn    
  9 Ole Olsen ca. 1858 Søn af forrige ejer    
  10 Ole Olsen 31.12.1878 Søn af forrige ejer    
  11 Peder Larsen 3.12.1885      
  12 Jens Larsen 29.10.1903 Søn af forrige ejer    
  13 Viggo Smedegaard 6.7.1929 Svigersøn til forrige ejer - købspris kr. 58.500    
  14 Hans Lindorff Larsen 7.3.1938 Købspris kr. 60.000    
  15 Vilhelm Nielsen 14.10.1946      
  16 Hanne Jensen og Michael Rasmussen 1.6.2010      
             
Oplysninger om ejendommen:        
             
    Gården er nr. 9 i den gamle matrikel. Hartkorn er fra 1755 opført til 6-1-1-3/4      
             
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Frederiksborg Amts 1686 Matrikel        
  2) Mandtalsliste 1700        
  3) 1719: Jørgen Andersen fæster Peder Christensens Gaard No 10 af Hartkorn 5-6-1. Bygningerne 40 Fag - 16 Fag ... Besætningen findes efter forordningen. 2 Rd.    
  4) 29.12.1755: Jens Jensen Ungkarl antager Gaarden No 9 af Hartkorn 6-1-1-3/4 og Skovsk. 2 1/2,som Jørgen Andersen formedelst Alderdom ... Betaler Restancerne paa 6 Rd 5 skp og faar fri Indfæstning.    
  5) 24.4.1771: Rasmus Willumsen formaaed at antage Gaarden No 9 af Hartkorn 6 Tdr, 1 Skp, 1 f, 3/4 Alb og Skovskyld 2½ alb som Jens Jensen formedelst Fattigdom og Vandhæld maa fratræde og ey længere kan bestride: Bekomer ikkun maadelig Besætning. Bygningen er 4 smaa Længer i slet Stand, som Fæsteren paa egen Bekostning i standbringer og svarer Restancerne hvorfor han er accdorderet Fæsted frie.    
             
Affotografering:          
 
© Webdesign: BS