site search by freefind
Gørløse Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 17a   Adresse: Lystrupvej 35    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Egebjerg      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Kirsten Jens Knudsens        
    Jørgen Jensen ca. 1680      
    Lars Jensen 1696      
    Hans Villumsen 1698      
  Jens Larsen 1748 Svigersøn til forrige fæster   1) Fæste Designation 
    Ole Hansen 1781 Gift med forrige fæsters enke fra 4. ægteskab   2) Fæste Designation
    Lars Jensen 14.1.1789 Jens Larsens søn af 2. ægteskab   3) Fæste Designation
    Christoffer Larsen 27.6.1834 Søn af forrige ejer   4) fæste Designation
    Hans Andersen 1855      
    Rasmus Larsen 30.12.1863      
    Ole Madsen 6.1.1870      
    Hans Hansen 16.1.1879 Tidl. Rosenborg, Gørløse. Senere Rosenkilde    
    Hans Andersen 7.6.1881      
    Hans Godtfredsen 14.12.1917     5) FAA 22.12.1917
    Anders Carl Andersen 31.8.1920      
    Svend Hartvig Olsen 1940      
    Elo Ervolder 1973      
    Rie og Mogens Stillits Olsen 8.12.2005      
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Oprindelig gård nr. 5, dernæst nr. 10        
             
             
Kildehenvisninger:          
         
  1) Jens Larsen ung Karl fra Hammersholt Fæste paa Gaarden No 5 af hartkorn 8-1bestaaende af 57 Fag i god Stand paa Bygning og Besætning, som Hans Villumsen, hvis Datter han ægter, fradødeog Enken godvillig sin Svigersøn cederer 7 Rd.    
  2) Landsoldat Ole Hansen fæster den Gaard No 5 af Agers og Engs hartkorn 8-1, som afdøde unge Jens Larsen Fæstebondeer fradød, hvis Enke han ægter. Bygning og Besætning bringer han i fuld … Betaler Restancerne og Afgifter m.m. og giver 24 RD    
  3) Lars Jensen fæstet den Gaard No 5 af Agers og Engs hartkorn 8-1, som gl. Ole Hansen sidste beboede og nu godvillig til ham har afstaaet imod at faa Undertag efter Contract. Fæsteren faar Eftergivelse af Restancerne, betaler Udgifterne og Afgifterne samt i Indfæstning 30 Rd.    
  4) Christoffer Larsen forevist Skjøde fra Faderen Lars Jensen paa Gaarden Eegebjerg med Jorder af hartkorn 8-1-2 13/21dateret 27. forrige Maaned (Juni). Som Søn af Gaardens første Eier er han fri for Recdognitions Erlæggelse.    
  5)    
© Webdesign: BS