site search by freefind
Gørløse Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 16a   Adresse: Lystrupvej 33    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Dyreholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Villum Jensen        
    Jens Hansen ca. 1680 Gift med forrige gmds enke    
    Christen Jørgensen 1698 Gift med forrige gmds enke    
    Lars Jensen 1709 Gift med forrige gmds enke    
  Niels Olsen 1729 Gift med forrige gmds enke   1) Fæste Designation 
    Jens Nielsen 1745 Gift med forrige gmds enke   2) Fæste Designation
    Lars Nielsen 12.10.1751 Søn af Niels Olsen   3) Fæste Designation
    Hans Pedersen 28.12.1757     4) fæste Designation
    Niels Hansen 31.12.1782 Svigersøn til forrige fæster   5) Fæste Designation
    Lars Nielsen 11.3.1811 Søn af forrige ejer    
    Niels Frederiksen 1834      
    Frederik Nielsen 27.1.1876 Søn af forrige ejer    
    Peder Larsen 15.5.1882      
    Hans Christian Sørensen 5.9.1892      
    Hans Peter Greve 2.11.1929      
    Ulla Olsen 16.11.1940 Også ejer af Lystrupgaard    
    Poul Madsen 6.2.1960 Købesum kr. 150.000. Også ejer af Lystrupgaard    
    Percival Nielsen   Også ejer af Lystrupgaard    
    Susanne Hansen, Hanne Østerberg og Søren Thulen 1.7.1983      
    Lystrup skov Golf Invest A/S 1.4.1990      
    Lena og Ken Ervolder 1.12.1992      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Oprindelig gård nr. 3, dernæst nr. 9        
             
             
Kildehenvisninger:          
         
  1) Niels Olsen begiær Sal. Lars Jensens Gaard af hartkorn 8-1. Bygningen er 40 Fag i pasabel Stand.Besætning efter Forordningen. 16 Rd i Indfæstning    
  2) Jens Nielsen ægter afgangne Niels Olsens Enke paa Gaarden No 3 af hartkorn 8-1. bygningerne 47 Fag maadelig Stand og Besætning efter Forordningen. Denne betaler Formandens Restance pro 1735 og 1736 i alt 11 Rd og fri Indfæstning    
  3) Laurs Nielsen ungkarl antager Gaarden No 3 af hartkorn 8-1, Jens Nielsen formedelst Svaghed ikke længere kan vedblive. Bygningen er 4 Længer meget brystfældige, som Fæsteren istandbringer og betaler med påhæftende restancer som er 27 Rd. Til besætning faar han nogenlunde Bæster undtagen det han maa kiøbe sig. Accorderet fæste frit.    
  4) Hans Peddersen husmand antager Gaarden No 3 af hartkorn 8-1, som Lars Nielsen er fradømt. Bygningen er 3 Længer i slet Stand. Bekommer ikkun ringe Besætning. Efter de ringe Omstændigheder er accorderet fri for Formandens Restancer. Fri Indfæstning    
  5) Landsoldat Niels Hansen, Tuulstrup, tient i 6 Aar som Constabel under No 107 fæstet den Gaard No 3 af Ager og Engs hartkorn 8-1, som hans Kones Fader Hans Pedersen til ham godvillig afstaar. Fæsteren betaler alle Restancer og Reparterende Udgifter samt Afgiften og 25 Rd.    
© Webdesign: BS