site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 7a   Adresse: Strøbjergvej 7    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Hansegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Laurits Hansen 1582      
    Oluf Villumsen 1611      
    Ole Villumsen Lock 1646      
    Peder Nielsen 1648      
    Jacob Jochumsen 1664      
    Lars Olsen 1670 2 års frihed for landgilde    
    Lars Pedersen 1678      
    Jep og Niels Olsen 1682 Gården er afbrændt    
    Jep Olsen og Ole Andreasen 1683      
    Morten Madsen og Ole Andreasen 1695      
    Anders Pedersen og Ole Andreasen 1712     1) Fæste Designation
    Niels Jensen 18.3.1719     2) Fæste Designation
    Peder Larsen 11.4.1722     3) Fæste Designation
    Hans Olsen 14.9.1728     4) Fæste Designation
    Niels Pedersen 26.2.1729     5) Fæste Designation
    Peder Nielsen 30.6.1759 Søn af forrige fæster   6) Fæste Designation
    Niels Nielsen 5.3.1767     7) Fæste Designation
    Søren Hansen 26.5.1781     8) Fæste Designation
    Hans Larsen 31.12.1782 Sognefoged   9) Fæste Designation
    Hans Sylvestsen 16.7.1829 Svigersøn til forrige ejer. Herefter Kraglegaard   10) Fæste Designation
    Jens Christensen 22.4.1863 Svigersøn til forrige ejer    
    Jens Peder Andersen 17.3.1879 Mageskifte    
    Niels Peter Nielsen 24.11.1914      
    Rasmus Peter Rasmussen 1.2.1929 Sognerådsformand. Købesum kr. 65.250    
    Else Rasmussen 15.4.1948 Søster til forrige ejer i privat skifte    
    Svend Aage Rasmussen 13.6.1951 Nevø til forrige ejer    
    Bertha og Jørgen Rasmussen 17.1.1956 Forældre til forrige ejer i privat skifte    
    Otto Hansen 20.4.1956 Gift med niece til forrige ejere- tidl. ejer af Lyngsholm, Strø    
    Kirsten Christoffersen 20.2.1986 Datter af forrige ejer    
    Tine Arvé og Jens Borch 1.12.2005      
    Tine Arvé 1.1.2016      
    Tine Arvé og Knud Børge Larsen 1.1.2020      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Nr. 15.  1664: Nr. 15.  1688: Nr. 16.  1718: Nr. 18.  1796: Nr. 7.    
    Indtil 1712 havde gården hartkorn 17 tønder, 5 skepper, 3 fjerdingkar og 1 album, men deles nu i 2    
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Ungkarl Anders Pedersen fæster ½ Gaard No 16, som Morten Madsen er fradømt. Hartkorn 7 Tønder, 4 Skepper og 3½ Fjerdingkar. Har kun maadelig besætning. Bygningen er ganske brøstfældig. Der ydes Frihed til 1.1.1714. Ingen Indfæstning    
  2) Niels Jensen fra Nøddebo fæster den Ødegaard No 16 som Anders Pedersen sidst beboede.  Hartkorn 7 Tønder, 4 Skepper og 3 Fjerdingkar og 1½ Album. Bygningen er 32 Fag som alle maa ned og med ny tømmer opbygges. Besætningen er 5 udlevede Bæster, hvoraf de 3 ej kan leve. Intet Fæ, Faar eller Sædekorn. Ingen Indfæstning    
  3) Peder Larsen fæster Gaarden af  Hartkorn 7 Tønder, 7 Skepper, 2 Fjerdingkar og 2 Album, som Niels Jensen ei længere kan forestaa. Bygningen er 28 Fag Hus. Besætningen er 7 smaa gamle Bæster, en gammel Vogn, Ploug og Harve. Ellers intet Kvæg eller Faar, ej heller noget til at saa. Der er yder Frihed med skatter og Landgilde.    
  4) Hans Olsen fæster Peder Larsens Gaard af Hartkorn 7 Tønder, 7 Skepper, 2 Fjerdingkar og 1 Album, som han afstaar paa Grund af Fattigdom. Bygningen er 26 Fag meget slette. Besætningen er 5 Bæster og en Ko.    
  5) Niels Pedersen overtalt til at tage Hans Olsens Gaard, som han formedelst Vanmagt maatte qvittere af Hartkorn 7,7,2,1. 26 Fag Hus, meget slette. Besætningen er 5 Bæster og 2 Køer. Ingen Indfæstning    
  6) Peder Nielsen fæster Gaard No 18, som Faderen Niels Pedersen afstaar paa Grund af Alder og Skrøbelighed. Hartkorn 7 Tønder, 7 Skepper, 2 Fjerdingkar og 1 Album. Bygningen er 4 smaa Længder i slet Stand. Fæsteren svarer Restancen fra 1946 paa 4 Rigsdaler, 1 Mark og 6 Skillinger. Indfæstning 8 Rigsdaler.    
  7) Landsoldat Niels Nielsen fæster Gaard No 18, som Peder Nielsen er fraflyttet. Nogenledes Besætning. Bygningen er 4 smaa Længder i slet Stand. Der ydes 10 Rigsdaler i Bygningshjælp. Indfæstning 6 Rigsdaler og 4 Skillinger    
  8) Søren Hansen , Landsoldat i 9 Aar, fæster Gaard No 18, som Niels Nielsen ei længere kan vedblive. Hartkorn 7 Tønder, 7 Skepper, 2 Fjerdingkar og 1 Album. Fæsteren betaler alle Restancer og bringer Gaard og Besætning i fuldkommen Stand. Er lovet Gaarden uden Indfæstning.    
  9) Gevaaben Soldat Hans Larsen, der har tjent Soldat i 6 Aar, fæster den gamle og skrøbelige Gaard No 18, som Søren Hansen ei længere kan bestride og godvillig har afstaaet. Betaler alle Restancer og Afgifter, men fri for Indfæstning.    
  10) Hans Sylvestsen forevist en ?? Ved hvilken han nu er blevet Eier af Gaarden Hansegaard med tilligende Jorderaf Hartkorn 7,7,2,11/6, som hidtil har tilhørt Hans Larsen. Da bemeldte Hans Sylvestsen er gift med en Datter af Gaardens første Eier,er han for Recognitions Erlæggelse befriet.    
             
             
 
© Webdesign: BS