site search by freefind
Sigerslevøster Ejerlav, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 14a   Adresse: Langelinievej 7    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Mankegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Jørgen Jensen 1582      
    Anders Hansen 1635 Sognefoged   1)
    Niels Pedersen Møller 1654      
    Christoffer og Hans Pedersen 22.3.1667      
    Hans Pedersen og Jørgen Hansen 1687      
    Peder Jensen 13.8.1697     2) Fæste Designation
    Peder Pedersen 2.3.1702     3) Fæste Designation
    Willum Pedersen 6.5.1760 Søn af forrige fæster   4) Fæste Designation
    Anders Jensen 23.2.1779     5) Fæste Designation
    Villum Andersen 4.10.1820 Søn af forrige ejer    
    Gertrud Jensdatter 1854 Forrige ejers enke    
    Peder Jensen 5.1.1855 Svigersøn til forrige ejer    
    Anders Mortensen 31.8.1856      
    Jens Hansen 8.1.1863      
    Anders Villumsen 18.6.1866 Søn af tidl. Ejer Villum Andersen.    
    Jens Peder Villumsen 23.1.1914 Søn af forrige ejer    
    Carl Anders Villumsen 8.11.1935 Søn af forrige ejer    
    Finn Hansen 25.3.1965 Svigersøn til forrige ejer. Borgmester Skævinge Kommune    
    JABI-ESTATE ApS 15.12.2017      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    1582: Gård nr. 9.  1664: Nr. 8. 1688: Nr. 10.  1718: Nr. 10.  1796: Nr. 13.    
             
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Han driver tillige Lars Jensens ødegaard nr. 16.    
  2) Peder Jensen, født uden for amtet, fæster den gaard nr. 10 som Jørgen Hansen er fradød. Ægter enken og fæster gaarden med 7 heste, 4 køer, 2 studlinge. Indfæstning 2 rigsdaler.    
  3) Soldat Peder Pedersen fæster den halve gaard som Peder Jensen sidst påboede og frarømte. På gaarden er et egebord, en bænk, et slag, et sengested, en dragkiste, en halvtønde, en messingkedel, en sengedyne, en underdyne. I gaarden nævnes en vogn, en stud, fire heste og to hopper, en ko, to kalve og en sund so. Der ydes frihed med skatter til nytår 1704.    
  4) Willum Pedersen fæster den afbrændte gaard nr. 10 som faderen Peder Pedersen for 15 år siden fradøde og som han siden selv har haft i brug sammen med moderen, som hun afstår mod fri ophold. Fæsteren nyder frihed og hjælp.    
  5) Ungkarl Anders Jensen fæster gaard nr. 10 som Villum Pedersen godvillig afstår. Hartkorn 7 tønder, 7 skepper, 2 fjerdingkar og 1 album.  Fæsteren betaler restancen og 30 rigsdaler i indfæstning.    
 
© Webdesign: BS