site search by freefind
 
 
Skævinge Ejerlav, Skævinge Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 21a   Adresse: Ny Harløsevej 44    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Damgaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Olluf Adsersen        
    Adzer Olesen 1729 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
    Peder Nielsen 1734 Gift med forrige ejers enke   2) Fæste Designation
    ? Hansen        
    Ole Adzersen 26.1.1768     3) Fæste Designation
    Hans Jørgensen 17.2.1791 Gift med forrige fæsters svigerdatter, der er enke. Udflytter af gården   4) Fæste Designation
    Niels Christensen 7.4.1830 Gift med en datter af Hans Olsen   5) Fæste Designation
    Christen Hansen 1845 Gift med forrige ejers plejedatter   Amtstueregnskab
    Ole Christoffer Olsen og Jens Olsen 6.8.1851 Brødre og svogre til forrige ejer   Amtstueregnskab
    Hans Nielsen 27.4.1868 Gift med Ole Chr. Olsens enke    
    Lars Peter Hansen 30.3.1894 Gift med forrige ejers datter. Senere ejer af Broland i Meløse fra 1901    
    Jens Peter Larsen 15.11.1896 Svoger til forrige ejer    
    Anders Christensen Andersen 2.4.1903      
    Aage Sylvest Andersen 1959      
    Laura Margrethe Andersen 5.11.1975 Forrige ejers enke i uskiftet bo    
    Stig Holm Jørgensen 27.10.1976      
    Anders Bay 1.10.2019      
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Oprindelig gård nr. 20 senere gård nr. 17      
    Gårdens stuehus opført i 1916        
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Adzer Olesen begiær sin sal. Fader Olluf Adsersens gaard af hartkorn 6-4-1. Bygningerne er 29 Fag som han selv af nye ... opbygget. Indfæstning after forordningen. Frit.    
  2) Peder Nielsen begiær Adser Olsens fradøde halve Gaard af hartkorn 6-4-1. Bygninger 40 Fag i maadelig Stand. Besætning efter forordningen. Betaler den paa Gaarden fæstende Restance der er 56 Rd 58. Intet i indfæstning    
  3) Ole Adsersen formaaet at antage Gaarden No. 17 af hartkorn 7-5-1-2 og Skovskyld 1 5/11 som ? Hansen er fradømt.    
  4) Ungkarl Hans Jørgensen fæster Gaard af Ager og Engs hartkorn 7-5-1-2 under Matrikel No. 20, som Ole Adzersens sidst beboede og til ham godvillig har afstaaet, imod han ægter Ole Adzersens Søns Enke og giver ham Undertag. Indfæstning 50 Rd.    
  5) Niels Christensen …. Gaarden Damgaard af hartkorn 7-3-? Som Hans Jørgensens Enke til ham haver affæstet. Da Niels Christensen er gift med en datter af første Ejer, er han for Recognitions forlæggelse befriet.    
             
             
 
 
 
 
 
© Webdesign: BS