site search by freefind
 
 
 
 
Skævinge Ejerlav, Skævinge Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 17a   Adresse: Meløsevej 27    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Engholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Jens Pedersen 1702     1)
    Søren Pedersen 1732     2) Fæste Designation
    Salomon Jørgensen 5.10.1737     3) Fæste Designation
    Rasmus Olsen 1742     4) Fæste Designation
    Jacob Mortensen 1746     5) Fæste Designation
    Ole Jacobsen 1786 Søn af forrige ejer   Sogneprotokol 1831
    Jacob Olsen ca. 1834 Søn af forrige ejer   Jordebogsregnskab 1850
    Ole Nielsen 5.8.1858 Sognefoged og svigersøn til forrige ejer    
    Carl Johan Martin Kyhse 13.8.1896      
    Carl Christian Hansen 25.5.1900      
    Hans Chr. Hansen 27.11.1902 Ved fogedudlægsskøde    
    Ole Christian Frederik Olesen 29.6.1911      
    Rasmus Jørgen Teglbjærg 16.9.1915 Senere ejer af Boebjerggaard, Skævinge    
    Carl Andersen 21.3.1918      
    Karl Kristian Jensen 18.3.1920      
    Else Marie og Ib Hansen-Klingsbo 9.8.1960 Datter og svigersøn til forrige ejer    
    Svend Elvius 20.8.2015      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gård nr. 10 og  senere nr. 13        
    Hartkorn 7-2-0 senere 7-5-1-2 17/22 og 7-5-0-1      
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Frederiksborg Amts Jordebøger    
  2) Søren Pedersen persuaderet til at antage Jens Pedersens ødegaard af hartkorn 7. Bygningerne er 40 Fag meget slet Stand. Besætningen ligemaade ringe. Intet i indfæstning    
  3) Salomon Jørgensen formaaede til at antageSøren Pedersens Ødegaard nr. 9 af hartkorn 7. Bygninger samt Besætning meget ringe. Fri Indfæstning.    
  4) Rasmus Olsen fæster Salomon Jørgensens ødegaard Nr. 9. Hartkorn 7. Bygning og Besætning megt ringe. Fri indfæstning    
  5) Jacob Mortensen, Sigerslevøster, fæster den Gaard i Skiævinge No 9, som Rasmus Olsen tilforn beboede og nu er fradød. Hartkorn 7. Fri indfæstning    
             
             
 
 
 
© Webdesign: BS