site search by freefind
Store Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 15a   Adresse: Amtsvejen 17    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Egeland      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Olluf Jensen og Christen Ollufsen 1686      
    Jens Nielsen 1686      
    Niels Truelsen 1695      
    Unge Hans Jensen 1710      
    Rasmus Hansen 20.9.1736     1) Fæste Designation
    Lars Hansen 25.10.1740 Gift med forrige fæsters enke og senere gmd. Tvedaas   2) Fæste Designation
    Gl. Peder Larsen 15.3.1756     3) Fæste Designation 
    Lars Pedersen 21.3.1786 Søn af forrige fæster   4) Fæste Designation 
    Anders Pedersen 23.12.1811 Bror til forrige ejer    
    Søren Hansen 28.4.1829 Svigersøn til forrige ejer   5) Fæste Designation 
    Hans Sørensen 16.12.1859 Søn af forrige ejer    
    Søren Jørgen Nielsen 12.3.1903 Forrige ejers plejesøn    
    Hans Laurits Nielsen 18.11.1909      
    Emilie og Aksel M. Jørgensen 19.9.1938 Datter og svigersøn af forrige ejer.     
    Emilie Marie Jørgensen 7.12.1945 Køber 50% af manden og er nu eneejer    
    Peter Nielsen 18.3.1950      
    Dorte og Jørgen Egeland 16.2.1999 Søn af forrige ejer    
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Tidligere gård nr. 14 og 15        
    I 1939 købes matr.nr. 15 b tilbage til Egeland og lægges sammen med matr. nr. 15 a    
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Rasmus Hansen persuaderet til at antage Hans Jensens ved Dom frasatte Gaard No 14 med hartkorn 6-1-1-2. Bygningen 56 Fag i slet Stand. Besætningen ligeledes ringe. Intet i Fæste    
  2) Lars Hansen begiær Rasmus Hansens fradoede Gaard No 14 hartkorn 6-1-1-2. Besætning findes efter forordningen og Bygningen maadelig med 10 Rd.    
  3) Peder Larsen antager Gaard No 14 af hartkorn 6-1-1-2og skovskyld 2 3/4 alb., som Laurs Hansen er frafløt og afstaaer. Bygnignen i maadelig Stand, bekommer nogenlunde Besætning, svarer Restance og 4 Rd.    
  4) Landsoldat Lars Pedersen No 192 fæstet sin Faders Gaard No 14 gamle Peder Larsens af Ager og Engs Hartkorn 6-1-1-1 9/16. Betaler udi Indfæstning 30 rd.
 
   
  5) Søren Hansen foreviist Skiøde af 22. dennes paa ?? til Gaarden Egeland af hartkorn 3-5-1-9, som Anders Pedersen til ham har afhændet. Heraf er den bestemte Recognition betalt med 14 Rd Sølv som i Sedler udgjør 14,42.    
 
© Webdesign: BS