site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 17a   Adresse: Præstehøjvej 12    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Lundholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Matz Robertsen 8.3.1651      
  2 Niels Madsen        
  3 Christen Pedersen 1686      
  4 Anders Michelsen 1693      
  5 Peder Laursen 1713      
  6 Anders Pedersen 6.7.1754 Søn af forrige fæster   1) Fæste Designation
  7 Jens Pedersen 5.3.1770 Bror til forrige fæster   2) Fæste Designation
  8 Svend Hansen 31.12.1794 Svigersøn til forrige fæster   3) Fæste Designation
  9 Niels Svendsen ca. 1840 Søn af forrige ejer    
  10 Ole Nielsen 5.12.1859      
  11 Maren Olsdatter 1.7.1869 Forrige ejers enke i uskiftet bo    
  12 Ole Pedersen 28.4.1870 Gift med forrige ejer    
  13 Jørgen Søren Hansen 14.7.1893      
  14 Hans Sørensen 31.7.1903      
  15 Ejner Viggo Sofus Sørensen 23.1.1916 Søn af forrige ejer og senere ejer af Gersegaard, Skævinge    
  16 Ejler Christian Frandsen 24.8.1922      
17 August Viggo Larsen 31.10.1924
18 Aksel Hansen 19.5.1956
19 Erik Wegener Hansen 26.7.1991

Søn af forrige ejer

             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 6 og 16        
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Anders Pedersen antager Faderen Peder Laursens Gaard No 7 af Hartkorn 7-1-1-2 og Skovskyld 1, som formedelst høj Alderdom og Skrøbeligheds Skyld afstaar. bygningerne er 4 smaa Længer i maadelig Stand, nogenlunde Besætning. Svarer fra Dato. 10 Rd.
 
   
  2) Jens Pedersen antager Gaarden No 7 af Hartkorn 7-1-1-2 og Skovskyld 1, som Anders Pedersen er fradød, og Enken afstaar med Besætning. Bygningerne er 4 Længer i maadelig Stand. Svarer Restancen og giver i Fæste 16 Rd.
 
   
  3)  Svend Hansen fæster Gaarden med tilligende Hartkorn 7-1-1-2, som Jens Pedersen, hvis Datter han har ægtet, til ham har afstaaet paa sædvanlige Vilkaar og at give til fæste 80 Rd.    
             
Affotografering:          
 
         
© Webdesign: BS