site search by freefind
 
 
Skævinge Ejerlav, Skævinge Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 29a   Adresse: Skvæingevej 16    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Hvedesegaard      
             
      Overtager      
    Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Ole Nielsen        
    Søren Olsen 1724     1) Fæste Designation
    Peder Jensen 12.9.1762 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
    Ole Pedersen 1.2.1771     3) Fæste Designation
    Hans Olsen 3.4.1815 Søn af forrige ejer   4) Fæste Designation
    Niels Hansen 16.1.1862 Søn af forrige ejers 2. ægteskab    
    Lars Hansen 12.5.1901 Svoger til forrige ejer    
    Lars Oluf Larsen 29.11.1906 Svigersøn til forrige ejer    
    Andreas Nissen og Henrik Hjorth 24.5.1917      
    Nis Skov 26.9.1918      
    Christen Peter Christensen 24.8.1922      
    Annina Marie Elmfelt 7.2.1924 Som særeje. Datter af forrige ejer    
    Peter Bolvig 23.3.1928 Også ejer af Borup Teglværk    
    A/S P. Bolvig 30.10.1933 Købesum kr. 52.000    
    Sven Wewer   Wewers Teglværk    
    Frits Alsing 1.4.1961 Købesum kr. 350.000    
    Peter Holm Holding ApS 25.6.1999      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
             
    Gård nr. 12, dernæst  nr. 13 og senere nr. 11      
    Udbygningerne brændte i 1930        
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. ¾ km. Gården ligger c. 10 km fra Hillerød. Ejer: Lars Oluf Larsen er født i Vassingerød 19.6.1882 og gift med Johanne Hansen født i Stenlille 28.3.1881.    
    Hartkorn 6 Tdr. 7 skp., 2½ Alb.  Ejendomsskyld 30.000 kr.  Areal 63 Tdr. ld. deraf Ager 61½, eng og mose ½ have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 8 marksdrift:  havre, helbrak, hvede, byg, ½ roer ½ kartofler, byg og 2 års græs. Jordens bonitet er lermuldet. Der holdes 17 køer, 12 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 4 plage og føl. Sidste år solgtes c. 60 fedesvin.    
    Hvedesegaards jorder er flade med en enkelt bakke kaldet 'Pudelodden'. De ligger omkring gården, men strækker sig mest mod vest. En udlod på 12 tdr. ld. Ligger NØ for gården. Man har en smuk udsigt fra ejendommen, da den ligger meget frit. Den smukke hovedbygning er opført i villastil med veranda ud mod haven og rødt tegltag og ligger i den østlige side af gårdspladsen. Avlsbygningerne er af støbte mure med rørtage.    
             
Kildehenvisninger:          
             
  1) Søren Olsen sal. Ole Nielsens Gaard af hartkorn 8 Td. Bygningerne 56 Fag. Besætningen findes efter Forordningen. 13, 2 RD i Indfæstning    
  2) Peder Jensen ungkarl antager Gaarden No 12 af hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb, som Søren Olsen er fradød, hvis Enke han ægter. Bygningerne er 4 Længer i maadelig Stand. Bekommer nogenlunde Besætning og giver i Indfæstning 12 Rd.    
  3) Ole Pedersen Landsoldat formaaet at antage Gaarden No 13 hartkorn 7-5-1-2 1/22 og Skovskyld 1 5/11 alb., som Peder Jensen er fradømt. Bygningerne er 4 Længer i slet Stand. Kun ringe Besætning. Fri Indfæstning    
  4) Hans Olsen forevist Skjøde dateret 31. Dec. f.a. paa Gaarden Hvedesegaard med tilliggende Jorder af hartkorn 7-5-1-2 17/22, som Ole Pedersen, der er hans Fader, til ham haver afhændet. Da han er Søn af Gaarden Hvedesegaards første Eier, saa er han ifølge ... 12. Artikel for Recognitionsafgift befriet.    
             
 
 
 
 
 
© Webdesign: BS