site search by freefind
Store Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 14a   Adresse: Amtsvejen 16    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Junghøj      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Lauritz Andersen Basse 1686      
    Ole Laursen Basse 1695 Søn af forrige fæster    
    Anders Nielsen og Niels Andersen 1716      
    Anders Hansen 19.9.1720      
    Christian Pedersen 1.12.1755     1) Fæste Designation
    Lars Pedersen 16.4.1763     2) Fæste Designation
    Anders Nielsen 6.4.1768     3) Fæste Designation 
    Anders Nielsen 31.12.1788 Svigersøn til forrige fæster og sognefoged   4) Fæste Designation 
    Lars Larsen den yngre 25.6.1806 Gift med forrige ejers enke 6) 5) Fæste Designation 
    Morten Hansen 12.4.1823     7) Fæste Designation 
    Ole Hansen 3.10.1826 Også ejer af Sørøjl   8) Fæste Designation 
    Ane Nielsdatter 14.2.1860 Forrige ejers enke    
    Peder Christensen 24.5.1865 Svigersøn til forrige ejer    
    Hans Peder Nielsen 10.4.1890 Svigersøn til forrige ejer    
    Ane Kirstine Pedersen 18.6.1914 Forrige ejers enke    
    Christian Emil Pedersen 25.10.1917 Svigersøn til forrige ejer    
    Johannes E. Jensen 31.1.1951 Købesum kr. 163.000    
    Svend Erling Jensen 29.12.1977 Søn af forrige ejer    
    Pawel Przybylski 14.10.2015      
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Tidligere gård nr. 9 og 13        
             
             
             
Kildehenvisninger:          
  1) Chritian Petersen ungkarl antager Gaard No 9 af hartkorn 6-1-1-2, som Anders Hansen er fradoed. Bygningen er 4 Længer, som næsten alle er faldefærdige og .. repareres, hvilket Fæsteren paatager sig og svarer Restancerne. Accorderes frit Fæste.    
  2) Lars Pedersen formaaet at antage Gaarden No 9 af hartkorn 6-1-1-2, Christian Pedersen formedelst Fattigdoms Skyld ej længere kunde vedblive. Bygningen er 4 smaa Længer i ringe Stand, hvilke Fæsteren paa egen Bekostning forbedrer. Bekommer ikkun maadelig Besætning. Svarer Restancerne og derfor accorderes frit Fæste.     
  3) Anders Nielsen Huusmand formaaet at antage Gaarden No 9 af hartkorn 6-1-1-2, som Lars pedersen er fradømt. Bekommer ikkun ringe Besætning beløbende til 58 Rdl. 8. Bygningen er 3 Længder i slet Stand og som udi sidste Storm er deels nedfalden, og ellers ruineret. Efter slige Omstændigheder er Fæsteren accorderet frie for Formandens Restancer og Frihed for dette Aars Skatter og Landgilde samt giver til 2 Beester 28 Rdl, og til Fyrtømmer 16 Rd item 16 stk. Stolper á 4 alen og frit Fæste    
  4)  Afskediget Landsoldat Anders Nielsen fæsted den Gaard No 9 af Ager og Engs Hartkorn 6 tdr, 1 Skp, 1 f, 1 9/16 alb som Anders Nielsen til ham godvillig har overladt mod Undertag, han ægter Datteren og betaler udi Indfæstning 60 Rd.    
  5) Lars Larsen som har ægtet afdøde Sognefoged Anders Nielsen Enke af Store Lyngby og saaledes blevet Eier af Gaarden Jonghøy har af dens hartkorn 6-1-1-2 har i Amtstuen betalt efter Skiodets 12. Art.  25 Rd.    
  6) Gift 2. gang med Maren Hansdatter fra Ølsted. De bliver skilt i 1822, hvor Junghøj deles i 2 lige store dele. Lars Larsen beholder Junghøj, medens Maren Hansdatter får den frastykkede parcel med matr.nr. 14 b, der i dag har adressen Skovvangvej 1.    
  7) Morten Hansen foreviist Skiøde dateret 10. dennes paa Gaarden Jonghøi med tilligegende Jorder af Hkr. 3-4-1-3/4 som Lars Larsen til ham haver afhændet og betalt den bestemte Recognition med 14 Rd Sølv som i S. og T. er 17,48    
  8) Ole Hansen foreviist Skiøde af Dags Dato paa Gaarden Jonghøy med tilligegende Jorder af Hkr. 3-4-1-3/4 som Morten Hansen til ham haver afhændet og betalt den bestemte Recognition med 14 Rd Sølv som i S. og T. er 15,42    
 
© Webdesign: BS