site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 5a   Adresse: Amtsvejen 87    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Holteholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Morten Nielsen 1686      
  2 Jens Aagesen (Jens Skonning) 1693      
  3 Peder Jørgensen 15.6.1699      
  4 Lars Larsen 1714      
  5 Hans Jensen 15.3.1718      
  6 Lars Larsen 26.3.1720 Gift med forrige fæsters enke   1) Fæste Designation
  7 Peder Jørgensen 1736      
  8 Morten Larsen 7.11.1741     2) Fæste Designation
  9 Lars Mortensen 9.10.1794 Søn af forrige fæster   3) Fæste Designation
  10 Carl Hansen 15.4.1819      
  11 Lars Carlsen 8.4.1852 Søn af forrige ejer    
  12 Ane Kirstine Nielsdatter 13.7.1867 Forrige ejers enke    
  13 Søren Olsen 16.1.1868 Gift med forrige ejer    
  14 Lars Nielsen Larsen 9.7.1896 Svigersøn til forrige ejer    
  15 Georg Søren Marius Larsen 1.10.1931 Søn af forrige ejer    
  16 Erik Larsen 5.1.1978 Søn af forrige ejer    
  17 Henning Sørensen 17.6.2005      
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 13 og 4        
    Flyttet ud fra Meløse 1870 til nuværende placering      
Danske Gaarde i tekst og billeder af Landbrugscand. J. Jespersen 3. bind 1926:    
    Ejer Lars N. Larsen. Tlf. 11 Arresø. Postadresse Skævinge. Matr.nr. 5a m.fl. Melløse, Lille Lyngby Sogn. Købstad Hillerød 10½ km. Jernbanestation Skævinge 3½ km.     
    Hartkorn 7 Tdr. 3 skp., 1 Fdkr., 1 Alb.  Ejendomsskyld 70.000 kr. Jordværdi 45.000 kr. Brandassurance for bygninger 54.000 kr.  Areal 41 1/4 Hektar, deraf Ager 38, eng og mose 2 3/4,  have og gårdsplads ½.     
    En trælade er tækket med bølgeblik. I øvrigt er bygningerne af grundmur, stuehuset med frontespice og stentag. Avlsbygningerne med stråtag. Gården ligger ved vejen mellem Melløse og Lille Lyngby.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Lars Larsen tilforn Dragon ægter Sal. Hans Jensens Enke. Gaardens hartkorn 4 Tønder. 32 Fag Hus. Indfæstning 1 Rigsdaler    
  2) Morten Larsen begier den Gaard No 13 hartkorn 7-1-1-2, som Peder Jørgensen formedelst Alderdom og Vanmagt afstaaer. Bygningerne i maadelig Stand og Besætningen efter Forordningen. Betaler Restancderne og 8 Rd i Indfæstning.


 
   
  3)  Lars Mortensen fæster Gaard No 3 af Hartkorn 7-1-1-2, som faderen Morten Larsen har afstaaet paa sædvanlige Vilkaar og betale Indfæstning på 70 Rd

 
   
             
 
© Webdesign: BS